Examination Utländska statsskick

Jag vill att ni skriver texten i Google Classroom så jag kan ha lite koll på närvaro och annat. 

s17cdSH3 classroom

Logga in där och skapa ett dokument som du börjar svara i när lektionen börjar.

Inlämning gör vi i Classroom också för enkelhetens skull.

Uppgiften:

  • Utgå ifrån Sverige och vårt statsskick.
  • Genomför tre förändringar av statsskicket som enligt dig skulle göra Sverige mer demokratiskt.
  • Du ska använda dig av de begrepp som vi har använt under lektionerna.
  • Visa tydligt hur du förändrar det svenska statsskicket och beskriv noggrannt de förändringar du gör.
  • Motivera tydligt hur dessa förändringar bidrar till ett mer demokratiskt Sverige än idag. 

Lämna in uppgiften senast kl 2359 i kväll. Lämna in den i Classroom där du också skriver den.