Statsskick i andra länder

Statsskick betyder helt enkelt hur ett lands styrs. Sverige har ju valt att ha en Riksdag och en Knug med USA har valt att ha Högsta Domstol och en Kongress t ex. Hur dessa olika statsskick är uppbyggda har vi ägnat några lektioner åt. Varje statsskick består av ett antal "klossar", ett antal begrepp, som vi gått igenom och förklarat. 

Titta på videon