Du ska ta reda på vad du tycker i Riksdagsrollspelet.

På Vklass finns en lista med vilket parti och utskott du sitter i. 

På Rollspelets hemsida https://riksdagkattesa.wordpress.com/ hittar du regeringens proposition under rubriken för det utskott du ska sitta i och vad ditt parti står ideologiskt under regler. Det ska du redan veta för det jobbade vi med innan lovet.

Uppgift tors 27/2

  •  Ta reda på vilket utskott du sitter i
  • Läs vad propositionen i det utskottet
  • Skriv ner tre ståndpunkter som du har i denna fråga. Ta med dem till fredagens lektion.