Individ och identitet

Idag ska ni få bekanta er med ett antal begrepp som används när vi diskuterar dessa frågor. Ni ska använda boken sidorna 45-51 och frågorna 1-8 på sidan 60.