Begrepp 

Utgå ifrån följande begrepp:

  • Rasism 
  • Främlingsfientlighet
  • Jämställdhet
  • Jämlikhet
  • Feminism
  • Diskriminering 

Notera fem ord som du kommer att tänka på kring vart och ett av begreppen