Sociala frågor möjliga arbetsområden.

 

Ni ska i grupper om 2-4 jobba meed frågorna. Ni ska leda en diskussion och presentera fakta kring er fråga. Vissa frågor är det fler grupper som arbetar med, ni kan väl prata er samman och dela upp arbetet mellan er. Se det som att ni ska leda en del av lektionen och att ni har högt i tak vad gäller kreativ lösning på hur ni gör det. De fetmarkerade områdena är de som ni valt.

Instruktioner:

  • Gruppen presenterar fakta som ni använt för att besvara er fråga, ca 5 minuter. 
  • Gruppen ger sin syn på problemet, alltså vilka slutsatser ni dragit från er fakta, ca 5 minuter.
  • Är det fler grupper som har samma fråga så försök dela upp frågan mellan er. Varje grupp har ca 10 minuter på sig. Alltså om två grupper har frågan om Konspirationsteorier så har ni totalt 20 minuter på er. Om ni vill dela upp det i två gånger tio eller en gånger tjugo så går det vilket som. 
  • Efter era presentationer så diskuterar vi er fråga, om ni vill förbereda någon diskussionsfråga får ni gärna göra det.

Arbetsområden:

·         Utred gängkriminalitet i Sverige. Orsaker och möjliga lösningar.

·         Hur bra förklaring till kriminalitet är fattigdom?

·         Varför är människor idag så lättpåverkade att gå på konspirationsteorier?

·         Hur påverkas vi av normer gällande (välj någon av dessa och jobba med):

o   Klass

o   Kön

o   Sexualitet

o   Etnicitet

·         Arbeta med diskriminering i det svenska samhället och ta reda på några orsaker till det uppstår.

·         Arbeta med integration av grupper som diskrimineras i det svenska samhället.

·         Varför tjänar kvinnor mindre än män?

·         Varför är män så mycket våldsammare än kvinnor?

·         Varför har nästan inga elever på Katedralskolan mysisbyxor på sig medan många på Hedda har det?

 

Ni har blivit indelade i partier (Indelningen finns i Vklass eftersom den innehåller namnuppgifter):

1.    Sverigedemokraterna

2.    Kristdemokraterna

3.    Moderaterna

4.    Liberalerna

5.    Centerpartiet

6.    Miljöpartiet

7.    Socialdemokraterna

8.    Vänsterpartiet

 

Varje grupp ska hålla en kort presentation på max 10 minuter.

Ni ska i gruppen berätta för era klasskompisar:

a)    Vilken/vilka ideologier har ert parti sina rötter i? Hur märks det i partiets politik tycker ni?

b)    Vi har ju diskuterat ett antal begrepp på lektionerna, nämligen Jämställdhet, Rasism och Diskriminering. Hur tycker ditt parti att problemet ser ut i Sverige idag med dessa frågor?

c)    Vilka lösningar förespråkar ditt parti på dessa frågor?

I presentationen måste ni använda ett hjälpmedel typ powerpoint. Tänk på att ha stödorden antecknade där och försök att berätta fritt om er del. Om det är någon i gruppen som verkligen verkligen inte vill presentera inför klassen så prata med mig så kanske någon annan i gruppen kan ta den biten också?

 

Vill du ha instruktionerna i ett worddokument istället så klicka på den här raden.

 

Individ och identitet

Idag ska ni få bekanta er med ett antal begrepp som används när vi diskuterar dessa frågor. Ni ska använda boken sidorna 45-51 och frågorna 1-8 på sidan 60. 

 

Begrepp 

Utgå ifrån följande begrepp:

  • Rasism 
  • Främlingsfientlighet
  • Jämställdhet
  • Jämlikhet
  • Feminism
  • Diskriminering 

Notera fem ord som du kommer att tänka på kring vart och ett av begreppen