Följande sidor är inlämnade:

Och de som kom för sent:

.

.

.

Frågor till sidorna

  1. Varför blev det så stor spridning, kan ni se likheter med er egen sida?
  2. Varför blir vissa konspirationsteorier virala? 
  3. Har du några knep att ta till för att avslöja lögner på nätet? ge några exempel.