Jag listar frågor och svar efterhand som de kommer:

På en av dina presentationer om sambolagen har du skrivit "Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott". Vad betyder det egentligen och hur funkar det i praktiken?

Att få något på sin lott innebär att värdet av saken, i det här fallet en bostad, ska räknas som en del av uppgörelsen. Om Angelina och Brad är sambos i en gemensam villa och ska flytta i sär så händer följande: Vem har bäst behov av villan? Vi säger att Brad tar hand om de fulsnygga barnen Conny och Donny. Alltså är det han som har bäst behov av villan. Vi säger att den ligger i Staffanstorp och är värd 1 miljon kronor. Brad ska ha villan, då ska värdet delas mellan Angelina och Brad, och 500 000 kr avräknas på Brads del i separationen.  Om de hade en segelbåt värd 1 miljon också, så kan Angelina få den och värdet kan kvittas. Avräkning här är alltså ett krångligt sätt att säga att man kan kvitta värdet på olika saker mot varandra.