Jag listar frågor och svar efterhand som de kommer:

På en av dina presentationer om sambolagen har du skrivit "Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott". Vad betyder det egentligen och hur funkar det i praktiken?

Att få något på sin lott innebär att värdet av saken, i det här fallet en bostad, ska räknas som en del av uppgörelsen. Om Angelina och Brad är sambos i en gemensam villa och ska flytta i sär så händer följande: Vem har bäst behov av villan? Vi säger att Brad tar hand om de fulsnygga barnen Conny och Donny. Alltså är det han som har bäst behov av villan. Vi säger att den ligger i Staffanstorp och är värd 1 miljon kronor. Brad ska ha villan, då ska värdet delas mellan Angelina och Brad, och 500 000 kr avräknas på Brads del i separationen.  Om de hade en segelbåt värd 1 miljon också, så kan Angelina få den och värdet kan kvittas. Avräkning här är alltså ett krångligt sätt att säga att man kan kvitta värdet på olika saker mot varandra. 

Typiska problem på jobbet. (Vill du hellre ha filen i word, klicka här)

Som ung och utan jobberfarenhet är du extra utsatt, det är tyvärr ganska vanligt att oseriösa arbetsgivare utnyttjar nyanställda och ger dem sämre villkor än andra. Som nyanställd är man ofta rädd att man ska få dåligt rykte om man bråkar för mycket. Min högst personliga erfarenhet är att man oroar sig i onödan. De flest arbetsgivare är seriösa och vill att du som anställd ska trivas på deras arbetsplats, om du påpekar felaktigheter så rättas de oftast till. Men det är som sagt var min personliga erfarenhet, i vissa branscher är problemen mycket större. De flesta av er kommer att sommarjobba inom servicesektorn, med obekväma arbetstider och kanske till och med svart betalning. Mitt tips är att ni så fort som möjligt går med i facket, de flesta av er kommer att någon gång behöva deras hjälp. Jag har listat de vanligaste problemen du kan stöta på:

 1. Du är anställd utan anställningskontrakt.
  1. Risker du tar:
 • Om du inte har något anställningskontrakt så riskerar du att din chef inte betalar ut lönen till dig. Det kan bli svårt för dig att bevisa att du verkligen jobbat på stället. Vägrar chefen att skriva ett anställningskontrakt med dig så är det något skumt, ingen seriös arbetsgivare gör något sådant. Chansen att det jobb du gör är svart är jättestor om du inte får något kontrakt.
  1. Rättigheter du har:
 • Det är din rättighet att få ett skriftligt anställningskontrakt. Vägra jobba utan det! Kontraktet ska innehålla:
  • Vilka arbetsuppgifter du har.
  • Vilken lön du har. OBS Lönen står alltid kr innan skatt, räkna bort 30%.
  • Hur många timmar du ska jobba. 40 timmar i veckan är normal fulltidstjänst.
  • Hur länge kontraktet gäller, alltså är anställd bara för den här månaden eller tillsvidare.
  1. Vad du ska göra om detta händer dig:
 • Fråga redan första dagen efter ett skriftligt anställningskontrakt.
 • Vägrar chefen att ge dig ett sådant så är det något som inte stämmer. Ta inte jobbet, troligtvis kommer de att lura dig.
 • Om du ändå vill ha jobbet så vänd dig till Facket, gå in på lo.se och sök efter lämpligt fackförbund.
 1. Du är anställd svart. Vissa arbetsgivare drar av din lön, kallar det skatt men betalar aldrig in till skatteverket!
  1. Risker du tar:
 • Om du är anställd svart så betyder det att du inte finns i Skatteverkets rullor, det betyder att du inte får sjukersättning om du blir sjuk, du får inga pensionspoäng för ditt arbete men kanske viktigast, OM arbetsförmedlingen, socialen, CSN eller försäkringskassan får reda på att du jobbat svart kan du bli av med alla bidrag. Om du jobbar svart så begår du ett brott, i grova fall kan det leda till fängelse.
 • Om du jobbar svart så finns det ofta inget anställningskontrakt, arbetsgivaren kan sparka dig när som helst.
 • Ett anställningskontrakt är dock ingen garanti för att skatten betalas in som den ska.
  1. Rättigheter du har:
 • Arbetsgivaren begår ett ganska grovt brott om de anställer dig svart. En del oseriösa arbetsgivare hotar att anmäla dig om du nämner något för skatteverket. Du gör dig skyldig till ett brott också, men det är mildare är arbetsgivarens brott.
 • Du har självklart rättighet att få jobbet ”vitt”, om du får problem vänd dig till facket.
 • Om du inte orkar bråka, sluta jobba där och sök dig vidare.
  1. Vad du ska göra om det händer dig:
 • Ring alltid skatteverket efter att du har fått din första lön, fråga om arbetsgivaren har rapporterat in din lön och den skatt du betalt ordentligt. Om inte skatteverket har fått in uppgifter på dig så be din arbetsgivare om en förklaring, om han anställt dig svart så kräv jobbet vitt.
 1. Du får en alldeles för låg lön.
  1. Risker du tar:
 • Du förlorar pengar och det är ju faktiskt därför som du jobbar.
 • Du begår dock inget brott om du jobbar gratis…
  1. Rättigheter du har:
 • Du har rätt till avtalsenlig lön.
 • Alla arbeten i Sverige har ett fackförbund. Även om du inte är medlem i fackförbundet så gäller regler och avtal dig också. Det är din rättighet att gå med i ett fackförbund. Det är bara oseriösa arbetsgivare som försöker förbjuda dig att gå med i facket. Detta betyder att du har rätt till ”avtalsenlig lön”. Facket har siffror på ungefär hur mycket du ska ha i lön. Om det är ditt första jobb kan du ibland få lägga dig några hundra under den rekommenderade månadslönen.
  1. Vad du ska göra om det händer dig:
 • Gå med i facket och kräv högre lön.
 1. Du jobbar 10 timmar om dagen eller tvingas jobba på nätter utan rast.
  1. Risker du tar:
 • Du riskerar din hälsa. Du riskerar att bli blåst på övertidsersättning.
  1. Rättigheter du har:
 • Normal arbetstid är 40 timmar i veckan. Förutom dessa 40 timmar så får du jobba max 50 timmar övertid under en månad. På ett år får du inte jobba mer än 200 timmar övertid. All övertid ska ersättas med ledighet eller övertidsersättning, pengar alltså. Kontakta facket för att få reda på vilka övertidsersättningar som gäller på din arbetsplats.
 • Det är jätteviktigt att du vet att du kan bara få övertidsersättning om det är chefen som har beordrat dig att jobba över. Ordern ger chefen dig genom att ge dig en arbetsdag som sträcker sig efter kl 24 eller innan kl 05, eller genom att under en vecka ge dig en arbetstid på över 40 timmar (ska vara 40 timmar i snitt under en kalendermånad).
 • Din chef måste ge dig möjlighet för nattvila, mellan klockan 24 och 05. I vissa branscher förekommer nattarbete, det är tillåtet, men ska betalas med övertidsersättning.
 • Du har rätt till minst 36 timmars sammanhängande veckovila.
 • Efter 5 timmars arbete har du rätt till rast. Dessa raster ska räknas in i din arbetstid. På vissa arbetsplatser läggs lunch in efter ca 5 timmar, då ska lunchrasten räknas med i arbetstiden.
  1. Vad du ska göra om det händer dig:
 • I extrema fall får du vända dig till domstol.
 • Ofta räcker det med att du går med i facket. Din chef får inte bryta emot dessa lagar.
 1. Du jobbar i en farlig arbetsmiljö.
  1. Risker du tar:
  2.  
 • Du riskerar din hälsa, du kanske tror att du är odödlig just nu, men sliter du ut din rygg med tunga lyft i tidig 20-års ålder så får du betala resten av livet.
  1. Rättigheter du har:
 • Du har rätt till en säker arbetsmiljö!
 • Du har rätt att avbryta arbetet om du finner fara för liv eller hälsa!
 • På din arbetsplats ska det alltid finnas den skyddsutrustning som krävs. Om det är lagerarbete med mycket tunga lyft ska hjälpmedel finnas. Du får aldrig utan utrustning lyfta något över din huvudhöjd t ex.
 • På en arbetsplats med mer än 5 anställda ska det finnas ett skyddsombud. Skyddsombudet har ansvar för att påpeka till arbetsgivaren så att inga risker tas i arbetet. Om arbetsgivaren ändå inte gör något kan skyddsombudet vända sig till kommunen och de kan stoppa arbetet.
  1. Vad du ska göra om det händer dig:
 • Ta först och främst kontakt med arbetsgivaren, händer det inget så vänd dig till skyddsombudet.
 1. Din chef anklagar dig för stöld, lathet eller något sådant.
  1. Risker du tar:
 • Du får självklart inte stjäla på din arbetsplats, det är ett brott precis lika mycket som om en kund stjäl av arbetsplatsen.
 • Du har rätt till den vila vi pratade om tidigare, men du får inte lata dig på jobbet. Vad som anses som lathet är svårt att avgöra, tumregeln är dock att du måste jobba hela tiden på jobbet.
  1. Rättigheter du har:
 • Om din chef anklagar dig för något brott så kräv att de polisanmäler dig. Samma lagar gäller en chef som alla andra, de kan inte avskeda dig på falska grunder. Om du inte har gjort något olagligt så är du oskyldig tills en domstol dömt dig.
 • Om din chef vill sparka dig för att han/hon tycker att du är lat eller oduglig så måste han följa dessa regler:
  • Uppsägning ska vara skriftlig, där måste chefen skriva anledningen till att du blir uppsagd.
  • Uppsägning måste vara saklig. Om du inte håller med chefen så får en domstol avgöra om du har rätt.
  • Chefen får inte ha känt till ditt problem mer än två månader.
 • Om du blir uppsagd har du rätt till lön efter uppsägningen, kolla uppsägningstiden på kontraktet
  1. Vad du ska göra om det händer dig:
 • Om chefen anklagar dig för något brottsligt, kräv att du blir polisanmäld.
 • Om du blir sparkad utan anledning, kräv skriftlig uppsägning och gå till facket.
 1. Du får aldrig en fast anställning. Arbetsgivaren ger dig projektanställning, provanställning eller vikariat månad efter månad.
  1. Risker du tar:
 • Om du inte har rätt anställningstid, alltså om du som det heter är visstidsanställd och inte tillsvidareanställd så har du följande nackdelar:
  • Arbetsgivaren kan säga upp dig enklare.
  • Du har kortare uppsägningstid.
  • Du får sämre semestervillkor.
  • Du har svårare att få lån från banker.
  1. Rättigheter du har:
 • Arbetsgivaren kan anställa dig på viss tid om
  • Arbetet är säsongsbetonat, typ sommarjobb.
  • Du vikarierar för någon som är tillfälligt borta från sitt arbete.
  • I högst 6 månader sammanlagt och under 2 år om arbetsgivaren kan visa att de har extra mycket att göra just då.
  • Om ni kommit överens om en visstidsanställning. En sådan överenskommelse får inte omfatta mer än sammanlagt 12 månader under en treårsperiod.
  • Du blir provanställd, i högst 6 månader.
 • Du har rätt till en tillsvidareanställning när:
  • Du har jobbat som vikarie hos en arbetsgivare sammanlagt 3 år de senaste fem åren.
  • Om arbetsgivaren inte meddelat dig att din anställning är slut senast en månad innan den går ut.
  • Om du inte blir uppsagd efter provanställningen.
  1. Vad du ska göra om det händer dig:
 • Om arbetsgivaren bryter emot reglerna kan du antingen prata med facket eller prata direkt med arbetsgivaren.

Instuderingsfrågor till detta:

 1. Varför är det viktigt att du får ett skriftligt anställningskontrakt innan du jobbar.
 2. Var ska du vända dig om chefen lurar dig på lönen?
 3. Vem kan svara på frågor om ditt kontrakt är vitt eller svart?
 4. Vilka risker tar du om du jobbar svart?
 5. Om du upptäcker att du jobbar svart, vad ska du då göra?
 6. Hur tar du reda på vad som är rätt lön för det arbete du gör?
 7. Hur många timmar får du max arbeta en vecka?
 8. Kan en arbetsgivare tvinga dig att jobba 8 timmar om dagen, 7 dagar i veckan?
 9. Vad menas med beordrad övertid?
 10. När har du rätt till att ta en paus på jobbet?
 11. Får du lön på lunchen?
 12. Vad gäller om du jobbar mellan klockan 18 och 04?
 13.  Chefen kommer på dig med att sitta och röka på arbetstid, vad händer?
 14. Chefen kommer på dig med att sno hem papper till din skrivare, vad händer?
 15. Du kommer för sent till jobbet tre morgnar i rad, vad händer?
 16. Du kommer full till jobbet två tisdagar i rad, vad händer?
 17. Om du tycker att du blir orättvist uppsagd från jobbet, vad ska du då göra?
 18. Du får ett vikariat i ett och ett halvt år. Vad måste arbetsgivaren göra för att du ska bli uppsagd efter vikariatets utgång? Vilka rättigheter har du till ett jobb om du har vikarierat i mer än 3 år?

Länk till en läsarfråga om arv.

Svenska domstolar och brott.

Vi ska idag gå igenom tre områden 

1. Olika juridiska områden

2. Olika domstolar och instanser

3. Frihetsberövande och regler för det. 

1. Olika juridiska områden.

Videon förklarar skillanden på civil-, förvaltnings-, och straffrätt. 

 Frågor:

1. Förklara skillnaden mellan civil- och förvaltningsrätt för en person från Staffanstorp.

2. Hittar du alla landets lagar i lagboken? 

2. Olika domstolar

 Frågor:

3. Samme Staffanstorpare undrar vad en instans är för något, förklara det för hen. 

4. Palmemordet började inte i Högsta domstolen, varför det? 

5. Vilka är de tre instanserna i en civilrättslig tvist?

3. Frihetsberövande

I videon så förklarar jag hur frihetsberövandet kan ske i olika nivåer: Förhör - Gripande - Anhållan - Häktning. 

 Frågor:

6. Det verkar vara en frågvis Staffanstorpare du fått på halsen för nu vill hen veta vad det är för skillnad på att vara Anhållen och Häktad. Förklara det är du snäll. 

7. Vem bestämmer om a)Gripnade? b) Anhållan? c) Häktning?

8. Varför låter vi inte Polisen ta hand om alla beslut? 

 

 

 

 

 

Konsumenträtt

Som konsument i Sverige har du vissa rättigheter mot företag och affärer. Dessa lagar är tvingande och det innebär att företagen inte kan förhandla bort dem. 

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är den lag som styr hur ditt köp av en vara ska regleras. Du kan läsa hela lagen genom att klicka på den här raden.  Vill du ha en mer översiktlig redogörelse för bestämmelserna så finns det på Konsumentverkets hemsida (klicka här och kom dit).

Konsumenttjänstlagen

Om du istället köpt en tjänst så är det Konsumenttjänstlagen som gäller. Den kan du läsa om genom att klicka på den här raden.

Min presentation kan du ladda hem genom att klicka på den här raden.

Frågor till konsumenträtt

 1. Vad menas med "Pacta sunt servanda"?
 2. Är muntliga avtal juridiskt lika bindande som skriftliga? 
 3. Vad menas med "sina sinnes fulla bruk"?
 4. Ge exempel på vad fel i varan kan vara?
 5. Har affären rätt att kräva att du ska gå med på ett tillgodokvitto i affären om det är fel på den vara du köper?
 6. Har du alltid bytesrätt på varor du köper i affärer? 
 7. Hur mycket dyrare än beräknat pris får en tjänst vara utan att du har rätt att häva köpet?
 8. Vad betyder "häva ett köp"?
 9. Vad händer om du inte är nöjd med kvaliteten på en tjänst som du har köpt? 
 10. Vilka förstärkta rättigheter har du om du handlar något på nätet istället för i butik?