Gängkriminalitet 

Ni ska lyssna på ett avsnitt av Konflikt https://sverigesradio.se/avsnitt/1222157 

Avsnittet kopplar den ökande gängkriminaliteten till cannabishandeln. 

Frågor 

Vilka orsaker till det ökande våldet tar programmet upp?

Hur ser Polisen på orsakerna?

Vilka lösningar diskuteras? 

 

Uppgift Gängkriminalitet

 

Ni ska i expertgrupper som jag delat in er i föreslå ett trepunktsprogram för hur gängkriminaliteten ska lösas i Sverige.

 

 

 

 

 

Lag och rätt

Vi har gått igenom följande avsnitt:

 • Svenska domstolar och lagområden.
 • Hur frihetsberövande går till och vilka regler som styr det.
 • Begreppet brott och hur lagstiftningen som reglerar den ser ut.
 • Avtal och konsumenträtt.
 • Dina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen.
 • Sambo, äktenskap och arv.

 

Svenska lagområden

Vad är skillnaden på civil- och förvaltningsrätt? 

Kan du ge exempel på internationell rätt? 

Vad är en tvist?

 

 

Svenska domstolar

Hur skulle du definiera en instans?

Var börjar en brottsrättegång? 

Vad krävs för att ett mål ska gå upp till Högsta domstolen? 

Varför har vi separata förvaltningsdomstolar? 

 

Frihetsberövande och domstolar

Vilka befogenheter har polisen att frihetsberöva dig? 

Vad är det för skillnad på gripa, anhålla och häkta?

Vad är en åklagare för fillur?

Vilken roll har åklagaren vid en rättegång?

 

Brottsbalken 

Hur skulle du definiera begreppet brott?

Vad är skillnaden på dråp och mord?

Vad menas med att ett brott är grovt?

 

Avtal och konsumenträtt

Vad menas med Pacta sunt servanda? 

Vad menas med "sina sinnes fulla bruk"?

Har du alltid bytesrätt? 

Vad menas med "fel i varan"?

Om du lämnar in din mobil på reparation och du får en prisuppgift på 1000 kr, hur mycket får de kräva dig på när du hämtar ut den?

 

Arbetsrätt

Hur många timmar i veckan ska du jobba?

Definiera övertid? 

Vilka möjligheter har din chef att avskeda dig?

Äktenskap och arv

Hur skiljer lagen på egendom för sambos och gifta?

Vad är laglott?

Vad är särkullsbarn?

Vad är enskild egendom?

Om gifta makar har gemensamma barn, vad händer då med arvet? 

 

 

 

Sambo, äktenskap och arv

Sambolagen gäller indirekt och kräver alltså ingen handling från din sida. Om ett par bor på samma adress under äktenskapsliknande förhållande så omfattas de av lagen. När ett samboförhållande upphör så blir lagen aktiv. Huvudregeln är att egendom är personlig men kan avtalas att bli gemensam. 

Äktenskapet är däremot en juridisk handling. Den stora skillnaden mot Sambo är att all egendom som inte är avtalad som egen är gemensam. 

Arv följer arvsklasser. I första hand ärver barn sina föräldrar. OM den klassen är tom letar man i nästa, som är föräldrar, sen i syskon, syskonbarn och sist bland föräldrarnas syskon. Kusiner ärver inte i Sverige.

Länk till en bra skrift från Regeringen om arv.

Länk till min powerpoint.

Lagar och regler kring bostäder.

Boendeformer:

 1. Äga hus.
 2. Äga en bostadsrätt.
 3. Hyra en lägenhet av någon annan.

Fastighetsägare och bostadsrätt

Den stora skillnaden ligger i ägandeförhållandena, och därmed också vilka rättigheter och skyldigheter man har.

Om man köper ett hus så är man ensam fastighetsägare. Du har äganderätt till hela fastigheten.

Försäkringar, ombyggnader och yttre grejor måste man själv stå för.

Bostadsrätt innebär att Bostadsrättsföreningen äger fastigheten, du köper sen en andel av bostadsrättsföreningen, din lägenhet. Du har äganderätt till din lägenhet.

Föreningen är ansvarig för yttre grejor, föreningen försäkrar fastigheten, du måste försäkra dina egna grejor.

Ombyggnader betalas av föreningen

Föreningen brukar ha en fond för reparationer av typ diskmaskiner etc.

Kolla alltid upp föreningens ekonomi, som andelsägare är du t.ex. ansvarig för att outhyrda lägenheter blir betalda.

 

Hyresrätt

Hyresrätt innebär att du lånar, hyr, en annan, hyresvärdens, hus eller lägenhet. Du har inte äganderätt till lägenheten. Hyresvärden kan alltså bestämma att ombyggnad ska ske etc. Lagar om Hyresrätt hittar du i Jordabalkens 12 kapitel.

Du har dock Besittningsrätt.

Du ansvarar i stort sett enbart för att betala hyran. Detta innebär att du har få skyldigheter men även få rättigheter.

Fastighetsägaren ska betala även för vissa renoveringar inne i din lägenhet.

Hyresrätt i Lund.

De flesta av er kommer att bo i hyreslägenhet.

Två former av kontrakt som reglerar detta:

 • Förstahandskontrakt.
 • Andrahandskontrakt 

Första hand: innebär att du står som Hyresgäst. DU lånar alltså lägenheten av Hyresvärden.

Andra hand: innebär att du lånar lägenheten av någon som i sin tur hyr den från hyresvärden.

Ett kontrakt upprättas mellan två parter. Läs alltid noga igenom alla papper ni skriver på. Det papper du skriver på är du sen av lag tvungen att följa.

Andrahandskontrakt.

Många av er kommer att bo i en lägenhet under en kortare period innan ni får ett förstahandskontrakt. Jag själv flyttade 10 gånger under de 8 år jag pluggade på Universitet.

Många av de adresser jag haft har varit lägenheter jag lånat av någon kompis som varit utomlands en kortare period.

Du kan hyra en lägenhet möblerad eller omöblerad i andra hand.

 

LÄNK TILL LAGTEXT. 12 Kap reglerar hyresrätt.

Frågor kring hyresrätt

I 2§ anges hur ett hyresavtal ska upprättas.

Duger det med ett muntligt avtal? 

 

I 4§ finns hyrestiden reglerad.

Om du bott i en lägenhet i två månader och får en bättre. Kan du bara flytta till den andra lägenheten då? Om du bott mer än tre månader? 

 

I 5 § så finns bestämmelser för makar och sambos. Om du flyttar in i din sambos lägenhet och hen flyttar till Stockholm, får du kontrkatet på lägenheten då? 

 

I 9 § kan du läsa om hur noga du måste städa lägenheten innan du flyttar ut. Hur petig får hyresvärden vara? 

 

I 18 § kan du läsa om vad som ska finnas i lägenheten. Om hyresvärden kräver att du ska köpa ett eget kylskåp, vad gör du då? En frys? Persienner? 

 

I 20 § regleras hyran. Vad gäller för andrahandshyra? Får den vara hur hög som helst? 

 

I §§ 23-25 kan du läsa om vad du får och inte får göra i din lägenhet. Vilka rättigheter och skyldigheter har du? 

 

I §§ 39- 41 hittar du bestämmelser för Andrahandsuthyrning. Vad gäller? Vilka risker tar du om du hyr ut din lägenhet i andra hand?

 

I 42 § kan du läsa om skälen för vräkning. När kan du bli vräkt från din lägenhet? 

 

I 44 § kan du läsa om hur du gör om du glömt betala hyran. Hur gör du för att rädda situationen om du slarvat med hyran? 

Konsumenträtt

Som konsument i Sverige har du vissa rättigheter mot företag och affärer. Dessa lagar är tvingande och det innebär att företagen inte kan förhandla bort dem. 

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är den lag som styr hur ditt köp av en vara ska regleras. Du kan läsa hela lagen genom att klicka på den här raden.  Vill du ha en mer översiktlig redogörelse för bestämmelserna så finns det på Konsumentverkets hemsida (klicka här och kom dit).

Konsumenttjänstlagen

Om du istället köpt en tjänst så är det Konsumenttjänstlagen som gäller. Den kan du läsa om genom att klicka på den här raden.

Min presentation kan du ladda hem genom att klicka på den här raden.

Frågor till konsumenträtt

 1. Vad menas med "Pacta sunt servanda"?
 2. Är muntliga avtal juridiskt lika bindande som skriftliga? 
 3. Vad menas med "sina sinnes fulla bruk"?
 4. Ge exempel på vad fel i varan kan vara?
 5. Har affären rätt att kräva att du ska gå med på ett tillgodokvitto i affären om det är fel på den vara du köper?
 6. Har du alltid bytesrätt på varor du köper i affärer? 
 7. Hur mycket dyrare än beräknat pris får en tjänst vara utan att du har rätt att häva köpet?
 8. Vad betyder "häva ett köp"?
 9. Vad händer om du inte är nöjd med kvaliteten på en tjänst som du har köpt? 
 10. Vilka förstärkta rättigheter har du om du handlar något på nätet istället för i butik?