Vi började med att lista olika aktörer i en mindmup:

Mindmup makt utr pol