Internationell Politik.


Vad handlar internationella relationer om.

Beslutsgången i EU.

EU-upplysningen förklarar EU:s beslutsgång mer noggrant.

Rollspel i en ambitös klass, jag har hittat på tre länder som de ska lösa konflikter emellan.

Karta till ovan rollspel.

Scenarier kring svensk säkerhetspolitik som eleverna ska diskutera i grupper.

Svensk neutralitet, texthäfte.

OH-bilder till svensk neutralitet.

Instuderingsfrågor till Svensk utrikespolitik.

Vad avgör ett lands styrka?

Ett beslut fattas i FN.

Ett beslut fattas i FN inkl FNs jurisdiktion och möjlighet att påverka.

Vad är en stat? OH

Svensk eller inte?

Suveränitetsprincipen.

Hur fattas ett utrikespolitisk beslut?

Realism, Liberalism och konstruktivism, olika perspektiv på orsaker till en konflikt.

Krig och dess orsaker elevtexten.

Övning Krigets orsaker.

Mina anteckningar till integration.

Interaktionsskala.