Ideologiernas ursprung

I genomgången så visar jag på ideologiernas ursprung, hur de kommer ur historiska händelser som Franska revolutionen och den industriella revolutionen. 

Konservatismen, som jag först pratar om, är en motreaktion på Franska revolutionen. Familjen och trädet är liknelser som används.

Liberalismen är en fortsättning på Franska revolutionen. Frihetsbegreppet är centralt.