Skriftlig uppgift geopolitik

Ni fick läsa ett utdrag ur Friedmans bok där han i tjugoårsintervall beskrev 1900-talet.

Jag vill att ni ska göra följande:

  • Beskriv hur en av följande delar av världen fungerar geopolitiskt idag:
    • Asien (med fokus på Kina, Japan, Ryssland, USA och Stilla havet)
    • Europa o Ryssland och Atlanten
    • Amerika (Nord- och Sydamerika)
  • Hoppa fram till 2040. Beskriv hur du tror att det geopolitiska läget har förändrats. Och ja, du får spekulera, du till och med ska spekulera.
  • Hoppa nu fram till 2060 och beskriv hur du tror att det geopolitiska läget är nu.

Jag tänker mig att varje sådan här punkt är mellan en halv och en sida text. Ni får så klart jättegärna använda kartor, bilder, källor osv.