Den skriftliga individuella Landanalysen SH 3 som ni ska lämna in