Studieguide Provet N20D

Allt material finns här på Adjunkten. Vid de olika områdena så finns det frågor och det mesta av genomgångarna är inspelat. Det räcker absolut med det till provet. Vill man får man så klart läsa i boken men jag tar inga frågor direkt därifrån.

Första Världskriget

Orsaker till kriget ska ni ha koll på. Ni ska kunna välja en orsak och visa på hur den orsakade kriget. Ni ska också kunna jämföra några orsaker och peka på vilken av dem ni tycker är viktigast.

Följande namn och begrepp ska ni känna till på grundläggande nivå:

·         Skotten i Sarajevo

·         Skyttegravskrig

·         Verdun

·         Somme

·         Pal’s battalion

 

Ryska revolutionen

Vilka krav gick tsaren i Ryssland med på efter revolutionen 1905?

Vilka svagheter hade de?

Varför blev det revolution i februari 1917?

Hur gick det till när tsaren avgick?

Vad menade Lenin med Bröd, Land och Fred?

Varför framställde bolsjevikerna händelserna i oktober 1917 som en folklig revolution och inte som den statskupp som det var?

Varför ger sig Lenin på bönderna efter att bolsjevikerna tagit makten?

 

Stalin

Nämn tre personliga fakta om Stalin som du tror påverkade honom att bli en av 1900-talets mest brutala diktatorer.

Hur utnyttjade Stalin sin position som Generalsekreterare för att ta makten efter Lenin?

Varför utvecklades femårsplanerna för industrialiseringen i Stalins Ryssland till ett brutalt terrorsystem?

Vad var GULAG?

Hur många människor ungefär svalt ihjäl i Ukraina under början på 30-talet?