Dokumentären Den hemlige Lenin

Del 1

 

 

Del 2

 

 

Del 3 

 

 

Frågor till dokumentären:

  • Hur blir Lenin yrkesrevolutionär? 
  • Varför flyr han Ryssland och lever i exil? 
  • Hur får Lenin hjälp av Tyskland att ta makten i Ryssland?
  • Hur påbörjar Lenin det våldsamma blodiga samhälle som sen Stalin tar över?