Studieguide till provet 

Medeltid till kungavälde:

 • Hur styrdes ett feodalt samhälle? Varför gick de olika grupperna med på detta? Vad hade de att vinna på feodalismen?
 • Varför förlorade adeln inflytande?
 • Hur växte städerna fram?
 • Varför hade Kyrkan så stor makt i det medeltida samhället?
 • Hur utnyttjade Kungen städernas framväxt?

Upplysningen:

 • Varför "uppstod" Upplysningen?
 • Hur ledde de naturvetenskapliga upptäckterna till Upplysningen?
 • Hur påverkade Reformationen Upplysningen?
 • Vad är Naturrätten?
 • Vad menade Voltaire med att Förnuftet ska styra? 
 • På vad sätt kan man kalla Rousseau för revolutionär?

Franska revolutionen:

 • Vilka var de ekonomiska orsakerna till revolutionen?
 • Varför kunde Kungen inte låta adeln fortsätta slippa betala skatt?
 • Varför bildades Nationalförsamlingen?
 • Vad var skillanden mellan Mirabeaus och Robesspierres syn på kungamakten?
 • Varför blev det ett Skräckvälde?