Koreakriget 1950-1953

Koreakriget har följande faser som videon går igenom. Först får vi se hur slutet på Andra världskriget påverkar Koreahalvön. Sedan 1895 så var Korea ockuperat av Japan. Japanerna tvingade koreanerna att prata japanska och var ganska grymma kolonialherrar. 1945 så delar USA och Sovjetunionen på Korea. Det blir början på konflikten. 

Nordkorea styrs av Kim Il Sung som vill med våld återförena Korea under hans kommunistiska styre. Syd styrs av Synghman Ree, en auktoritär antikommunist. 1950 så går Stalin med på krig och Nordkorea anfaller. Först så går det bra för nordsidan men efter invasionen vid Inchon så vänder krigslyckan för nordsidan. 

FN har kunnat gripa in i konflikten efter att Sovjetunionen valt att bojkotta alla möten i Säkerhetsrådet. 

USA under FN-flagg når Yalufloden och gränsen till Kina, det får Mao i Kina att gå med i kriget och tillsammans med Nordkorea så tränger de tillbaka trupperna. 

Lidandet är stort på båda sidor och slutet blir att gränsen dras där den gick 1945. 

Titta på dokumentären:

 

Frågor till Koreakriget (de kommer i rätt ordning utifrån videon). Vill du hellre ha frågorna i ett Worddokument klickar du på den här meningen

Var Korea en fri nation när Andra världskriget slutade?

Hur delades Korea?

Blev Sydkorea en demokrati 1948?

Blev Nordkorea en demokrati?

Varför åkte Kim Il Sung till Moskva 1948?

1949 så händer två viktiga saker för världskommunismen vilka tvåhändelser tror du jag tänker på?

Varför bryter kriget ut 1950 och inte innan?

Hur reagerar FN?

Varför går USA in i kriget?

Hur lång tid trodde amerikanerna att kriget skulle pågå?

Hur gick kriget först (Sommaren 1950)?

Vad hände vid Inchon?

Hur långt gick amerikanska trupper geografiskt?

Varför gick Kina med i kriget?

Hur utvecklas kriget nu?

Hur hade de amerikanska soldaterna det?

Hur tänker Truman om atombombens användande?

Varför blir det inget atomvapenkrig?

Hur undveks ett krig direkt mellan USA och Sovjet?

Varför blev det inget krig mellan Kina o USA?

Hur behandlades amerikanska krigsfångar?

Kriget har kallats det glömda kriget, vad menas med det?

Hur behandlas civilbefolkningen under kriget?

Gör USA sig skyldiga till krigsförbrytelser?

Hur slutar kriget?