Kriget är slut och Tyskland är ockuperat.

Vi tänker oss att du är soldat i de allierade styrkorna. Året är 1945 och Nazityskland är besegrat. Du ska nu posteras i Berlin. Du har under det senaste året stridit i kriget och sett kompisar dö av tyska kulor. 

Innan du skickas iväg så visar dina befäl en film för dig. Det är en instruktionsvideo som alla måste se innan de placeras i Tyskland. 

Instruktionsvideon:

Frågor till videon:

  1.  Vilken inställning till tyskarna har du efter att ha sett videon? 
  2.  Tror du din inställning till tyskarna kommer påverka deras inställning till dig? 
  3. Filmen varnar för att tysk civilbefolkning, varför är tyskarna farliga? 
  4. Ska du behandla barn som oskyldiga? 
  5. Idag är ju filmen ganska överdriven men tror du att du hade tyckt det 1945? 

Efter filmen får du lite material av din chef och en biljett till Berlin.

Som ett led i att avnazifiera Tyskland så tvingades tyskar besöka koncentrationslägren.

Eure Schuld

 (Dessa Förbrytelser: Er Skuld) 

 

Du få också se de här affischerna:

IMG 1483

 

IMG 1484

 

IMG 1492

(VD står för Venereal desease som betyder könssjukdomar)

IMG 1493

Frågor:

  1. Vilken uppfattning om tyska kvinnor har du nu? 

  2. Varför tror du militären lägger pengar och tid på det här? Vilket syfte har de?

 

Nu går du ut med din kamera och fotograferar 

IMG 1485

 

IMG 1489

IMG 1488

Frågor till bilderna:

Hur väl verkar propaganda bilden av tyskar stämma med verkligheten?

Var är de tyska männen i slutet av kriget? 

Påverkar det din uppfattning om tyska kvinnor tror du?

 

När du kommer fram till Berlin går du ut en dag och filmar med din kamera.

Det här är vad du ser:

Frågor:

  1. De första bilderna är amerikanska och ryska soldater tillsammans, hur verkar stämningen mellan dem vara?

  2. Vad gör kvinnorna med spannarna?

  3. Hur verkar Berlins byggnader klarat kriget?

 

På sommaren 1945 så avskaffas förbudet att umgås med tyska kvinnor men misstänksamheten finns kvar mycket längre.

Du får se en journalfilm i juni 1945.

Beskriv hur livet i Berlin 1945 är för civilbefolkningen enligt denna brittiska journalfilm.

Journalfilmer skulle visas hemma för anhöriga och en intresserad allmänhet. Tror du det påverkar bilden den ger av livet i Berlin? Vad tror du de låter bli att visa?