Genomgång av orsakerna till Första världkriget.

Vi utgick igrån minnesregeln MIINA och tittade på hur det fanns Militära, Imperialistiska, Industriella, Nationalistiska och Alliansbetonade orsaker till kriget. Jag använde mig av den här powerpointen (Klicka här för att ladda ner den).

 En videosammanfattning av genomgången: