Instuderingsfrågor Riksdag och Regering

Ni ska läsa i kapitlet som handlar om Sveriges statsskick, Delarna är Riksdagen och Regeringen, i den upplaga jag har är det sidan 70 till sidan 81. 

Frågorna som ska besvaras är på sidan 92-93 och det är frågorna 8-29 ni ska besvara.