Instuderingsfrågor Reflex Ekonomi

Ekonomins aktörer sid 330 - 338 frågor sidan 344; fråga 4 – 10.

Ekonomisk tillväxt, penningvärde, låg arbetslöshet sid 348 – 356

Valutapolitik sid 360-364

Frågorna sid 372; frågorna 1 – 3, 5 – 9, 14 – 21.