Konjunkturer

Över lång tid så har vi blivit rikare men över kort tid så kan vi ha sämre ekonomi än vad vi hade för en kort stund sedan. Vid lågkonjunktur behöver vi spendera pengar för att i högkonjunktur spara och fylla på ladorna. Inflationen är en drivande faktor i att skapa låg- och högkonjunkturer och därför försöker Riksbanken hålla inflationsnivån vid max 2 %.

 

Valuta 

växelkursen var ju som vilken annan vara, utbudet och efterfrågan styr priset på den. När vi pratade om valutor så pratade vi inte om högt och lågt pris utan om stark eller svag valuta. Genom import och export så påverkas vår ekonomi. Om vi kan importera billigt så konkurrerar vi ut svensk tillverkning. Om vi kan exportera mycket så får tillverkas mycket i Sverige och företagen går bra. 

 

Räntan

styr hur mycket vi lånar och sparar. Det gör att vi kan kontrollera konsumtionen med den. Om vi får hög ränta på våra sparade pengar så väntar vi med att handla helt enkelt. Viktigare är att företagen vid hög ränta väntar med att låna pengar och investera i nya fabriker och arbetstillfällen. 

Se videon med genomgången av Räntan: