Konsumenträtt

Som konsument i Sverige har du vissa rättigheter mot företag och affärer. Dessa lagar är tvingande och det innebär att företagen inte kan förhandla bort dem. 

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är den lag som styr hur ditt köp av en vara ska regleras. Du kan läsa hela lagen genom att klicka på den här raden.  Vill du ha en mer översiktlig redogörelse för bestämmelserna så finns det på Konsumentverkets hemsida (klicka här och kom dit).

Konsumenttjänstlagen

Om du istället köpt en tjänst så är det Konsumenttjänstlagen som gäller. Den kan du läsa om genom att klicka på den här raden.

Min presentation kan du ladda hem genom att klicka på den här raden.

Frågor till konsumenträtt

  1. Vad menas med "Pacta sunt servanda"?
  2. Är muntliga avtal juridiskt lika bindande som skriftliga? 
  3. Vad menas med "sina sinnes fulla bruk"?
  4. Ge exempel på vad fel i varan kan vara?
  5. Har affären rätt att kräva att du ska gå med på ett tillgodokvitto i affären om det är fel på den vara du köper?
  6. Har du alltid bytesrätt på varor du köper i affärer? 
  7. Hur mycket dyrare än beräknat pris får en tjänst vara utan att du har rätt att häva köpet?
  8. Vad betyder "häva ett köp"?
  9. Vad händer om du inte är nöjd med kvaliteten på en tjänst som du har köpt? 
  10. Vilka förstärkta rättigheter har du om du handlar något på nätet istället för i butik?