Egna arbeten N20A 

Ämnen ni kan välja mellan:

1.    Ta reda på vilka de tre vanligaste brotten i Sverige är. Har de ökat eller minskat de senaste tio åren? Vad kan vi göra för att lösa detta? Vad säger experterna? Är det ett typiskt svenskt problem?

 

2.    Hur har gängkriminaliteten förändrats i Sverige de senaste tio åren? Har den ökat? Ändrat karaktär?

 

3.    Utred sambandandet mellan strängare straff och minskad kriminalitet.

 

4.    Jämför Sveriges straffskala för grova brott med resten av EU. Sticker Sverige ut i något avseende?

 

5.    Jämför brottsligheten i Sverige med resten av EU. Sticker Sverige ut i något avseende?

 

6.    Hur fungerar Kriminalvården i Sverige? Är återfallsgraden hög i Sverige jämfört med EU? Vad tycker expertisen att man ska förändra i svensk kriminalvård?

 

7.    Hur har sexualbrotten utvecklats de senaste trettio åren? Vad kan det bero på?

 

8.    Hur har antalet mord och dråp utvecklats de senaste trettio åren? Vad kan det bero på?

 

9.    Vilka hjälpmedel har den svenska polisen för att bekämpa brottsligheten, jämför med EU.

 

10. Är den svenska polisen bra på att lösa brott? Jämför med EU.

 

11. Har den svenska polisen blivit bättre eller sämre på att lösa brott? Jämför de senaste trettio åren.

 

Tidsplan:

Ni får skriva på lektionstid och får lektionerna vecka 41 och 42. Aktuella frågor planeras om, nya tider ligger i planeringen.

 

Formalia:

Texten ska vara på ca 2 A4. Ni ska skriva på lektionstid i klassrummet. Källangivelse ska finnas

 

 Kriterie/Betyg  E  C  A
 Analys

Grund analys som egentligen är en faktaredovisning

Obehandlad text till viss del

Slutsatser få och enkla

 Viss analys av fakta sker

 Texten används för att dra slutsatser till övervägande del.

 Slutsatserna är relevanta och besvarar frågorna som ställdes i början

 Texten är nyanserad och analyserande. Fakta anvvänds konsekvent till att dra slutsatser.

Slutsatserna är nyanserade och knutna till frågeställningen.

 Faktahantering 

 Enkla källor av uppslagsverkskaraktär har används. 

  Vetenskapliga källor har använts 

 Fakta är relevant och besvarar frågan. 

 Slutsatserna är lite dolda i texten

 Relevant och nyanserad faktahantering
 Formalia   Du uppfyller de formella kraven