Gängkriminalitet 

Ni ska lyssna på ett avsnitt av Konflikt https://sverigesradio.se/avsnitt/1222157 

Avsnittet kopplar den ökande gängkriminaliteten till cannabishandeln. 

Frågor 

Vilka orsaker till det ökande våldet tar programmet upp?

Hur ser Polisen på orsakerna?

Vilka lösningar diskuteras? 

 

Uppgift Gängkriminalitet

 

Ni ska i expertgrupper som jag delat in er i föreslå ett trepunktsprogram för hur gängkriminaliteten ska lösas i Sverige.