Rättegångsskolan

rattegangsskolan

LÄNK TILL RÄTTEGÅNGSSKOLAN 

Ni får igång rätt del genom att först tillåta Flash i Chrome eller vilken webbläsare ni nu använder. När ni fått igång den ska det se ut som på bilden ovan om du klickar på Meny. Där väljer du "Under rättegången". 

Frågor till Rättegångsskolan:

I vilken ordning sker en domstolsförhandling? Vem börjar? Vem kommer sen? 
Varför har vi löst det så tror du?
Vad är mened? Vilka skyldigheter har du att vittna?
Vem bestämmer straffsatsen/påföljden? 
Vilken roll har nämndemännen?