Lag och rätt

Powerpointen hittar du här om du klickar på den här raden.

Instuderingsfrågor om brott (klicka här så kan du ladda hem frågorna i word)

Vad är ett brott?

Ni ska med hjälp av Lagboken och Brottsbalken besvara ett antal frågor.

Brottsbalken hittar du här

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700

Uppgifter:

 1. I första kapitlet definieras vad som är en brottslig handling, hur lyder definitionen?
 2. Hur läser man tecknet ”§”?
 3. Nämn tre olika brott.
 4. Vad är tillgreppsbrott?
 5. Titta i 2 Kap. Om en tysk begår ett brott i Sverige, var ska denne tysk dömas?
 6. Vad handlar 3 Kap om?
 7. Vad skiljer ett dråp från ett mord?
 8. Vilket är maxstraff för mord?
 9. Vilka brott beskrivs i 4 Kap?
 10. 24 Kap reglerar något som kallas för ansvarsfrihet. Vad gäller?
 11. Tredje avdelningen 25 Kap och framåt handlar om påföljder. Vilka olika påföljder (straff) kan man dömas till i Sverige?
 12. Vi går tillbaka till tidigare kapitel och läser besvarar följande frågor:
  1. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”. Jag ger honom mina byxor. Vad ska förövaren åtalas för?
  2. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”, han viftar med en kniv lite samtidigt som han säger detta. Jag ger honom mina byxor. Vad ska förövaren åtalas för?
  3. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”, när jag inte ger honom byxorna så slår han mig på käften, tar byxorna och viftar med en kniv emot er. Vad ska förövaren åtalas för?
  4. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”. Han har en pistol i handen och han skjuter ett skott i taket när jag ser lite tveksam ut. Jag ger honom mina byxor. Vad ska förövaren åtalas för?
  5. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”. När jag inte ger honom mina byxor tar han en av er i gisslan. Jag ger mig ändå inte, så han skjuter en av er, som dör. Jag ger honom mina byxor. Vad ska förövaren åtalas för?
 13. Vad är det som avgör om ett brott är grovt eller inte?
 14. Om jag samtidigt begår två brott, hur ska jag dömas? T ex stjäl en bil samtidigt när jag flyr från ett mord.