Aktörer och stater 

Aktörer 

Jag visade en i ärlighetens namn ganska tråkig pdf över olika aktörer. 

Vi tittade på stater och olika samarbetsorganisationer. De kunde vara överstatliga - alltså besluta över staten - och de kunde vara mellanstatliga - ett frivilligt samarbete kring en eller flera frågor som staten inte behöver lyda om den inte vill. 

NGO:s var ickestatliga samarbetsorganisationer som Amnesty. 

Media, religion, historia och företag spelade också roll. 

 

 Mindmup makt utr pol

 

Stater

Vad är en stat och hur definieras den?

Varför är Sverige en stat men inte Palestina? Det handlar om huruvida en stat är erkänd eller inte. För att bli erkänd och kunna få alla de rättigheter som en stat har internationellt så ställs det krav från andra stater. De kraven handlade lektionen om.