Instruktioner till Aktuella frågor i Samhällskunskapen

Ni ska vara ca 3 i en grupp och ta hand om nyhetsdiskussionen en gång per termin. 

Ni får helt själv välja vilken fråga ni vill ta upp till diskussion. Ni ska ha förberett en liten faktagenomgång där ni presenterar vad som har hänt så att klasskompisarna kan diskutera sen. NI får gärna använda ett nyhetsinslag eller en nyhetsartikel för att ge den här bakgrundsfaktan. Det ska vara en fråga som man kan ha minst två olika uppfattningar om, att be klassen diskutera lösningar på ett problem kan vara bra. Ni förbereder 2-3 diskussionsfrågor till er nyhet och leder diskussionen genom att fördela ordet. Faktadelen ska vara kort, ca 5 min, diskussionen får ta den tid den tar.