Vad är Europa? 

När Sverige röstade ja till att gå med i EU 1994 så påverkades historie-skrivningen. Det blev ett tu tre mer viktigt för Sverige och svenskarna att visa att vi också alltid varit och är en del av Europa. Den intressanta frågan är hur gjorde vi för att skapa denna bild av Sverige som en naturlig del av Europa? Vad är det som måste lyftas fram och vad är det som ska plockas tillbaka. Vad fick stå i skyltfönstret mot Europa, och vad plockades in på lagret igen? I Sverige blev Förintelsen och Andra världskriget händelser som skulle lyftas fram eftersom alla EU-länderna hade någon relation till denna händelse.

375px Europe continents

Europa är ett abstrakt begrepp och som sådant alltid en definition. Europa är vad vi vill att det ska vara och är det tills vi bestämmer att det ska vara något annat. Om vi med Europa menar ett geografiskt område så har vi också en definition som relativt klar och tydlig men inte ens den är helt klar. Cypern räknas inte till Europa enligt kartan ovan. Däremot ligger både Tjetjenien och Dagestan i Europa. 

 

Europeisk historia, vad är det?

Som européer så har vi några centrala händelser som vi menar är vår gemensamma historia och som gör oss unika. Dessa är:

1.     Arvet från Antiken och Kristendomen

2.     Upplysningen och demokratiseringen

3.     Industriella revolutionen och den ekonomiska liberaliseringen

Ju mer av dessa tre ett land har anknytning till desto mer är det ett stereotypt västeuropeiskt land.

Vilket land du än väljer har ungefär samma historia. Det lyfts fram att det finns ett antikt arv, lämningar från en romersk eller grekisk antik bosättning är alltid en del av historien och lyfts fram på museum i huvudstaden. Romarriket slår högre än andra riken så klart. Vi i Sverige har ju inga romerska bosättningar att skryta med utan får istället lyfta fram vikingarna.

Nästa viktiga del av historien är när landet genom Kungen kristnades. Ju tidigare desto bättre. Många europeiska stater sätter sin födelse till den stund de kristnades och lyfter fram den kung eller härskare som kristnade landet som extra betydelsefull. Alla europeiska stater utvecklar en stark kungamakt under senmedeltiden. Dessa kungar lyfts fram i alla europeiska länder som viktiga och avgörande för landets utveckling. I Sverige har vi Gustav Vasa att tacka för mycket om man ska tro våra historieböcker.

Upplysningen och upptäckterna lyfts fram som nästa avgörande utveckling och ses som nyckeln till att europeiska stater också blir demokratiska stater. Filosofer, upptäcktsresanden, naturvetenskapsmän och författare lyfts fram i ländernas historia och används som förklaringar till vår utveckling.

Tankens kraft lyfts fram. Det var genom att tänka annorlunda än andra människor på jorden som vi i Europa blev så mäktiga. Här spelar Revolutionerna stor roll. Vi i Europa tog ansvar för vår utveckling och vår situation nämligen och förändrade vår vardag tillsammans. Därför har vi nu demokrati och välstånd.

Att Europa kunde styra resten av Världen beror på att vi skapade alla förutsättningar för den ekonomiska liberalismen.

Det är så klart ren hittepå att det verkligen var så här men gå på valfritt Nationalmuseum i valfri huvudstad i valfritt europeiskt land så ser du samma berättelse. 

Europa1

Östeuropa – vad är det?

Om vi ska kunna hitta vad som särskiljer väst från öst i Europa så är det i de här centrala händelserna som vi ska leta.

Europa under Korstågen

 

Rom eller Konstantinopel?

Redan i övergången mellan antiken och medeltiden så uppstår en delning av Europa mellan Roms latinska och Konstantinopels grekiska inflytande. År 395 delas Romarriket i två likvärdiga delar. Femton år tidigare hade kristendomen gjorts till den enda tillåtna statsreligionen. Då år 395 var det ingen som visste att den ena delen skulle bestå i mer än tusen år till medan den andra hade sina dagar räknade. År 476 avsattes den siste västromerske kejsaren. Kyrkan fanns dock kvar i Rom. Även i Alexandria, Antiokia, Jerusalem och Konstantinopel fanns kyrkan. I Rom kallades högste biskopen Påve medan i de andra kallades han Patriark.

Under 700-talet expanderar Islam och Jerusalem, Alexandria och Antiokia intas av muslimer. Kvar står Patriarken i Konstantinopel mot Påven i Rom. År 732 vid Poitiers vinner kristna trupper över de muslimska och Islam stannar på den Iberiska halvön i västra delarna av Europa.

När Islam expanderar så blir Kyrkan också en politisk organisation. Kampen mellan religionerna blir en politisk kamp om vilken tro härskaren och därmed folket i ett område ska ha. Om en härskare väljer att bli muslim istället för kristen så innebär det att kyrkan i Rom mister skattepengar och inflytande över det området. Den härskare som styr grannområdet kan också bli lockad att ansluta sig till Islam. Kungar och Kyrkan får alltså under tidig medeltid gemensamma intressen att kämpa och Kyrkan får politiska intressen. Genom att kröna och erkänna vissa kungar och härskare framför andra så skaffar sig härskare en mäktig allierad i kampen med andra. Karl den Stores kröning på juldagen år 800 brukar framhållas som ett typexempel på den här utvecklingen (även hans pappa som lustigt nog heter Pippin den Lille, var smord av Påven liksom Karls farfar, Karl Martell som besegrade muslimerna vid Poitiers). Runt år 1000 är kristnandet av Europas folk i full gång och mot slutet av 1100-talet är det fullbordat.

Kampen mellan Konstantinopel och Rom ökar med tiden och 1054 splittras kyrkan i en östlig ortodox inriktning och en västlig katolsk del. Vid sidan om den kampen stod den mellan kristendomen och islam. Under medeltiden yttrade denna kamp sig i korstågen mellan åren 1096 och 1290.

Religion och politik sammankopplas alltså mer och mer under medeltiden.

Europa 1560 religion

 

Turkarnas expansion under Osmanerna

1453 föll Konstantinopel till turkarna. Under 1300- och 1400-talen hade de omringat staden och det sista som återstod av Östrom var just staden Konstantinopel.

Turkarna fortsatte sin expansion i Europa och nådde Wiens stadsmurar 1529.

I den västra delen av Europa så tappade Islam mark ungefär samtidigt. 1492 föll Granada i Spanien och muslimerna lämnade området.

Suleiman den Store som styr under 1500-talet använder islam som en samlande kraft för att ge turkarna legitimitet att styra över andra folk. Det gör han genom att bygga vackra moskéer och genom att göra sultanen till yttersta uttolkaren av Islam.

Ryssland och ortodoxa kyrkan

När Konstantinopel blir muslimskt så står den ortodoxa tron utan centrum. Ryssland enas under 1500-talet och använder den ortodoxa kyrkan som en enande faktor. Under den ottomanska expansionen kring Svarta Havet så använder ryska härskare kristendomen som enande kraft och argument för att det är en helig kamp de bedriver när de expanderar sitt territorium. Under 1700-talet så framträder Ryssland mer och mer som den ortodoxa kristendomens försvarare. Under 1800-talet och nationalismens framväxt kan de lägga till det faktum att de är ett slaviskt folk som hjälper sina bröder på Balkan undan det muslimska styret. Rysslands inblandning på Balkan och runt Svarta havet ökar under 1800-talet.

Med Rysslands övertagande av rollen som den ortodoxa kyrkans beskyddare så kan man säga att ytterligare en kraft drar öst och väst ifrån varandra i Europa.

Utvecklingsvägar i Europa