Varför lyckades Japan men inte Kina att moderniseras och industrialiseras under 1900-talet?

Undersök följande aspekter av frågan:

a)    Det handlar om imperialismens tryck och inverkan.

b)    Det handlar om demokratisk utveckling.

c)     Det handlar om hur spänningen mellan land och stad hanterades genom jordreformer.

d)    Det handlar om hur man löste förändringen från ett feudalt samhälle till ett modernt.

e)    Det handlade om hur man lärde sig och tog intryck av omvärlden.

 

Diskutera i smågrupper en av frågorna. Jag delar in er. Efter en stund när ni verkar klara så tar vi en klassrumsdiskussion.

 

 

Att Leva

Filmen spelades hade premiär 1994. Den förbjöds av Kommunistpartiet i Kina. 

  attleva.

Frågor:

1) Hur tolkar du filmens titel "Att Leva"? 

2) Hur påverkar Maos politik familjen i filmen? 

3) Vem ges skulden för motgångar i filmen? 

4) Hur gestaltar regissören följande historiska händelser: 

a) Inbördeskriget?

b) Jordreformerna 1950?

c) Det stora språnget 1958? 

d) Kulturrevolutionen 1966? 

5) Är det några händelser som utelämnas? 

6) Varför tror du att filmen förbjöds av Kommunistpartiet? 

7) Följande konversation ägde rum i filmen. Liknelsen med kycklingen som ska bli en oxe återkommer i filmens slutminut. Vad menar regissören med detta? 

Xu Fugui: If Youqing does as daddy says, our lives will get better and better. Our family is like a little chicken. When it grows up, it becomes a goose and that will turn into a sheep. The sheep will turn into an ox.

Xu Youqing: And after the ox?

Xu Fugui: After the ox is Communism, and there will be dumplings and meat every day.

 

 

 

 

 

 

 

Mindmap över Japans historia

 

 

 

Kinas historia  

Powerpointen

Länk till Powerpoint.

 

 Mindmap som sammanfattar innehållet i dokumentären

 

 

 

På onsdag ska ni hjälpa varandra med Japans historia.

  1. Imperiepolitik och Första världskriget
  2. Mejirestaurationen, modernisering och industrialiseringen fram till Börskraschen
  3. Fallet ner i den Mörka Dalen, Jordbävning och Börskrasch
  4. Andra världskriget och Det japanska undret.

Jag delar in er och första halvtimmen läser ni in er på er grupps period.

Efter en halvtimme så samlas en från varje grupp i en ny grupp och Ettan förklarar för de andra vad det handlar om, sen Tvåan osv. 

Avsluta med klassdiskussion.