Formalia Gymnasiearbetet

Uppsatsen ska ha ett försättsblad, sen en blank sida, sen abstract, sen innehållsförteckning, sen blanksida, sen Inledning 

Texten ska vara skriven i 12pt Times New Roman eller motsvarande (alltså inget konstigt typsnitt).

Rubriker i fetstil, ingen punkt.

Inledning, Avhandling, Avslutning ska börja på en egen sida, resten ska (alltså underrubriker) inte ha egen sida. Dock ska rubriker vara på samma sida som texten, undvik att ha rubriken i slutet på en sida och sen texten på nästa alltså. 

Exempel