Seminarietillfällen Latinamerika

Onsdag 20 mars

Ni får läsa på lite om Latinamerika och repetera.

 

Fredag 22 mars

kl 1345 - 1405 Vilma, Emma, Selma, Anna, Oskar och Finn.

kl 1405 -  1425 Sara A, Agnes A, Hanna H, Anna F, Josefine och Malin

kl 1425 - 1445 Edvin, Arvid, Adam, Victor, Gustav och Anna D 

kl 1445 - 1505 Wilma, Miranda, Sara H, Elsa, Evelina och Matilda Å

6 elever i varje grupp. 

 

 

Förintelsen

Vi har tittat på en dokumentär som heter Nazisterna - en historiens varning. Vi såg del 5 som heter Vägen till Treblinka som handlar om hur Förintelsen utvecklades under nazismen. 

 

Jag hade en genomgång på en lektion

Bredvidläsningsmaterial.

Om du som jag är intresserad av Förintelsen och vill veta mer än vad vi hinner med den här lektionen så kan jag rekomendera Levande historias skrift "Om detta må ni berätta", jag kommer att ge dig ett exemplar när de kommer med posten, men klicka här så kan du ladda hem den. 

 

Huvuddragen i Hitlers maktövertagande.

Hitler utses i januari 1933 till Rikskansler (motsvarande Statsminister i Sverige) och får tre poster i regeringen. Resten av regeringen består av andra partier. De andra tror att de ska kunna kontrollera Hitler och nazsisterna när de bjuds in i regeringen. Hitler har dock sett till så att Inrikesministerposten, som är chef för polisen, tillhör en nazist vid namn Herman Göring.

När en förvirrad holländare tänder eld på Riksdagshuset så tar Hitler tillfälle i akt och kräver undantagstillstånd och ett förbud mot kommunister. Arresteringar börjar och nedmonteringen av demokratin har börjat. Hitler tvingar sen Riksdagen att rösta igenom en lag som gör att Hitler kan lagstifta utan godkännande från Riksdagen. I augusti 1934 dör presidenten och Hitler blir Der Führer.

Vi använde oss av den här powerpointen på lektionen

Nazismen och maktövertagandet - källövning. 

Hur mycket av nazisternas och Hitlers idéer om vad som skulle komma att hända med judarna kände vi till innan Förintelsen? I den här källövningen ska du få titta på några källor som ger en aning om svaret på den frågan.

Uppgift 1.

Hade Hitler redan från början tänkt ut Förintelsen? 

Hitler i ett brev 1919

  I ett brev skriver Hitler att

"det slutliga målet måste orubblingen vara avlägsnandet [Entfernung] av samtliga judar". 

(Källa:Bauer, Yehuda. "Genocide: Was It the Nazis' Original Plan?" The Annals of the American Academy of Political and Social Science450 (1980): p36. http://www.jstor.org/stable/1042557.)

 

 

Hitler i Mein Kampf om judarna

I sin självbiografi Mein Kampf 1923 så nämner Hitler gasning av judar på ett ställe.

"Om tolv till femton tusen av dessa hebreiska sabotörer  i början av kriget hade satts under giftgas ... så hade massornas uppoffringar vid fronten inte varit förgäves." 

 I övrigt finns det inga direkta citat där Hitler uttryckligen säger eller skriver att han ska gasa eller mörda judarna. Missförstå inte nu; det finns tusentals citat där han uttrycker sig antisemitiskt och emot världen judar, men just mördandet av dem nämner han inte.

(Källa:Bauer, Yehuda. "Genocide: Was It the Nazis' Original Plan?" The Annals of the American Academy of Political and Social Science450 (1980): p36. http://www.jstor.org/stable/1042557.)

Besvara följande frågor, anteckna svaren så du kan deltaga i en muntlig helklassdiskussion:

  1. Hur skulle du kunna använda dessa två källor till att argumentera för att det fanns en plan att mörda judarna hos Hitler redan från början?
  2. Hur skulle du kunna använda dem för att argumentera för att det inte fanns en plan?

Uppgift 2.

Efter maktövertagandet så blir antisemitismen framträdande i Hitlers politik. Historien bakom är intressant. När Hitler utses till Rikskansler 30 Januari 1933 så blir det protester runt om i världen, bl a protesterar judiska organisationer i USA och Storbritannien. Protesterna hotar Tyskland med ekomomiska sanktioner och bojkotter. Hitler vet om att det är ekonomiska problem i Tyskland som gjort att hans politik fått så stort stöd som den fått. Om Tyskland bojkottas så riskerar han att förlora makten. Hitlers svar blir att i mars 1933 dra igång en nationell bojkott mot judiska affärer.

Goebbels, propagandaminister, skriver i sin dagbok 27 mars 1933: 

He [Hitler] has pondered the whole matter fully and has come to a decision ... We shall make headway against the foreign lies only if we get our hands on their originators or at least beneficiaries, those Jews living in Germany who have thus far remained unmolested. We must, therefore, proceed to a large-scale boycott of all Jewish businesses in Germany. Perhaps the foreign Jews will think better of the matter when their racial comrades in Germany begin to get it in the neck. 

Samma dag gav Goebbels följande order till partiorganisationen runt om i Tyskland:

We are going to take our revenge. The Jews in America and England are trying to injure us. We shall know how to deal with their brothers in Germany. 

Hur drabbade detta judarna i Tyskland? Läs Mirjam Pollins vittnesmål på sidan Överlevarna 

Frågor till dessa maktövertagandet, som i förra frågan så antecknar du svaren så vi kan ha en helklassdiskussion efter.

  1. Jag påstår att de internationella protesterna mot Hitler kunde utnyttjas av nazisterna i deras propaganda att "Världsjudendomen" som de kallade den, låg bakom en konspiration emot Tyskland. Visa hur jag har rätt i mitt påstående.
  2. Vilka konsekvenser fick nazisternas bojkott för Mirjam och hennes familj? 

Fotografier från våren 1933.

Du ser nedanför tre bilder, alla hämtade ur "The coming of the third reich" Evans, Richard J.

Bild 1:

IMG 0136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilden föreställer arresteringen av socialdemokrater och kommunister våren 1933 


Bild 2:

IMG 0137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 föreställer ett bokbål framför Berlins universitet i maj 1933


Bild 3:

IMG 0138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 föreställer nazistiska stormtrupper som genomför bojkotten av judiska affärer 1933.

Uppgift 3.

Du är journalist och kommer till Berlin i mars 1933. Vi tänker oss att du har tagit de tre bilderna ovan och tagit del av källorna ovan. Vilka tecken på den kommande Förintelsen ser du? Vad hade du rapporterat hem om judarnas situation? 

 

 

 

 

 

Tysklands enande 1814 - 1871

Vi använde oss av den här powerpointen

Vi arbetade med Ems telegrammet. På vad sätt manipulerade Bismarck telegrammet? Hur ledde det till krig?