Upplysningens idéer.

Förra lektionen så tittade vi på hur kungamakten utnyttjade städernas framväxt för att stärka sin makt. Idag ska vi titta på hur idéer kring hur människan styrs. 

Jag använde den här powerpointen. (KLICKA HÄR)

Artikel om Rousseaus kvinnosyn (klicka här)

Avslutande uppgift historia

Den här sista uppgiften kan bara höja ert betyg. Den ska inte ta mer tid än lektionerna ni får så var effektiva på dem och gör så gott ni kan så räcker det. 

Instruktioner 

Ni ska arbeta med historien innan år 1600 eller från svensk historia tom Palmemordet. Välj en person eller en händelse från världshistorien innan dess. I listan nedanför hittar ni förslag.

Ni ska arbeta i grupp. Ni ska vara 3-5 stycken i en grupp. Ni bildar själva grupper. 

Ni ska göra en muntlig presentation som ni antingen spelar in eller håller via Meet för mig. Presentationen ska vara 10-15 minuter lång.

Ni jobbar färdigt på lektionen den 29 maj och de som vill redovisa live i Meet gör det 3 juni (och 5 juni om ni är fler än 3 grupper som vill göra det)

Idéer till personer / händelser:

Svensk historia kan vara: 

 • Svensk kung, utmärkande utrikes och inrikespolitik. 
 • Varför växte Sverige till en Stormakt?
 • Varför förlorade Sverige sitt stormaktsvälde?
 • Emigrationen från Sverige. Varför flydde svenskarna? Vad hände med dem när de kom fram?
 • Svenska uppfinnare, LM Ericsson, Nobel t ex
 • Ådalen 1931, svensk arbetarhistoria. Hur var det att vara arbetare i början på 1900-talet? Läs lite om Amaltheadådet i Malmö hamn också. P3 Dokumentär har bra program om båda händelserna.
 • Baltutlämningen 1946
 • DC 3:an och Cattalina affären
 • Ubåten i Karlskrona skärgård, U137.
 • Palmemordet

Äldre historia kan vara: 

 • Romarrikets uppgång - hur skapades riket? Varför blev det så mäktigt?
 • Romarrikets fall - varför föll riket samman?
 • Julius Caesar och Augustus, hur gick det till när Republiken föll och Kejsartiden inleddes?
 • Vikingatiden. 
 • Karl den Stores Europa
 • Marco Polos resor
 • Henrik VIII och alla fruarna
 • Drottning Elisabeth av England 
 • Ottomanska rikets framväxt
 • Korstågen 

Och så vidare. 

 

 

 

Övergången till kungligt envälde.

Jag pratade kring den här powerpointen

Jag pratade om hur det medeltida samhället var uppbyggt kring familjeband och lojaliteter. När det inte finns en centralmakt så är det det mest logiska sättet att bygga ett samhälle. Kungen och Adlen hade ett gemensamt intresse av att hjälpa varandra. Kungen kunde styra och behålla makten och adelsmännen fick beskydd från andra adelsmän och hjälp om deras bönder gjorde uppror. Även bönderna vann beskydd av att underordna sig adeln och kungamakten. Kyrkan var den tidens kunskapsbank och Ärkebiskopen hade direktkontakt med Påven i Rom. Påven och den katolska kyrkan var den enda makthavaren som hade kontakter över hela Europa. Påven hade dessutom "kontakt" med Gud och kunde ge Kungen moraliskt rätt att göra vad Kungen ville. Kyrkan spred också kunskap i Europa.

Befolkningsmängden påverkar ekonomin och därmed maktförhållandena. Om befolkningen ökar så blir det mer konkurrens om jorden. Bönderna får svårare att lämna en elak adelsman eftersom det inte finns plats hos någon annan. Den som äger jorden har mer makt alltså. Mer människor betyder större marknader och en ökande marknad dock. Fler människor kan köpa dina skor om du är skomakare helt enkelt.

Om befolkningen minskar så minskar också konkurrensen om jorden. Efter Digerdöden t ex så blev många gårdar och åkermarker tomma och kunde tas i anspråk av andra. De som överlevde fick det bättre. De bönder som inte trivdes med sin adelsman kunde enklare söka sig till andra områden och enklare få plats där. Adelns makt minskar alltså relativt under perioder av befolkningsminskning. 

Städer växer fram på marknadsplatser när jordbruket specialiseras. Istället för att alla byar ska producera alla varor som de behöver så kan t ex den by som har bäst förutsättningar för att ha en kvarn ha en mjölnare med den som har bäst åkersmark för vete kan odla det. Det smidigaste är att man möts halvvägs och där blir en marknadsplats. 

Dessa marknadsplatser växer till städer och Kungamakten ser en möjlighet att beskatta dem och ge skydd tillbaka. Med pengar från handel kan kungarna bygga upp arméer och skapa förutsättningarna för en centralmakt.