Studieguide till provet 

Medeltid till kungavälde:

 • Hur styrdes ett feodalt samhälle? Varför gick de olika grupperna med på detta? Vad hade de att vinna på feodalismen?
 • Varför förlorade adeln inflytande?
 • Hur växte städerna fram?
 • Varför hade Kyrkan så stor makt i det medeltida samhället?
 • Hur utnyttjade Kungen städernas framväxt?

Upplysningen:

 • Varför "uppstod" Upplysningen?
 • Hur ledde de naturvetenskapliga upptäckterna till Upplysningen?
 • Hur påverkade Reformationen Upplysningen?
 • Vad är Naturrätten?
 • Vad menade Voltaire med att Förnuftet ska styra? 
 • På vad sätt kan man kalla Rousseau för revolutionär?

Videoinspelning av Upplysningen:

 

Ideologierna:

 • Vilka är de tre ursprungsideologierna?
 • Vilka historiska händelser har dessa tre sina rötter i?
 • En ideologi besvarade tre frågor enligt min powerpoint. Vilka?
 • Hur besvarar Konservatismen och Liberalismen dessa frågor?
 • Karl Marx pratade om människan som objektskapande, vad menade han med det?
 • Hur menar Marx att arbetarklassen blir utnyttjad av kapitalismen?
 • Vad är den stora skillnaden mellan kommunism och reformsocialism?

 

 

Studieguide till provet 

Medeltid till kungavälde:

 • Hur styrdes ett feodalt samhälle? Varför gick de olika grupperna med på detta? Vad hade de att vinna på feodalismen?
 • Varför förlorade adeln inflytande?
 • Hur växte städerna fram?
 • Varför hade Kyrkan så stor makt i det medeltida samhället?
 • Hur utnyttjade Kungen städernas framväxt?

Upplysningen:

 • Varför "uppstod" Upplysningen?
 • Hur ledde de naturvetenskapliga upptäckterna till Upplysningen?
 • Hur påverkade Reformationen Upplysningen?
 • Vad är Naturrätten?
 • Vad menade Voltaire med att Förnuftet ska styra? 
 • På vad sätt kan man kalla Rousseau för revolutionär?

Franska revolutionen:

 • Vilka var de ekonomiska orsakerna till revolutionen?
 • Varför kunde Kungen inte låta adeln fortsätta slippa betala skatt?
 • Varför bildades Nationalförsamlingen?
 • Vad var skillanden mellan Mirabeaus och Robesspierres syn på kungamakten?
 • Varför blev det ett Skräckvälde?

 

Ideologierna

Min presentation kan du ladda hem här. Socialismen finns inte med än så länge. 

KLICKA HÄR OCH LADDA HEM DEN.

Upplysningens idéer.

Förra lektionen så tittade vi på hur kungamakten utnyttjade städernas framväxt för att stärka sin makt. Idag ska vi titta på hur idéer kring hur människan styrs. 

Jag använde den här powerpointen. (KLICKA HÄR)

Artikel om Rousseaus kvinnosyn (klicka här)