Vietnamkriget.

Den smarte gör så här; gå ner till dokumentären längre ner på sidan och börja titta på videon. Ha samtidigt min text tillgänglig och följ med i min text samtidigt som ni lyssnar på dokumentären. Namn och sådant blir lättare att uppfatta då. 

Bakgrund:

 

 • Koloni under Frankrike: Vietnam, Laos och Kambodja.
 • 1945 utropar kommunisten Ho Chi Minh et självständigt Vietnam.
 • Vietnameserna vinner ett avgörande slag emot fransmännen vid Dien Bien Phu 1954.
 • Fredsförhandlingar inleds i Geneve, man ”löser” konflikten genom att dela landet längs 17:e breddgraden. Nordvietnam blir kommunistiskt, Sydvietnam blir västinfluerat.
 • Huvudstad i norr Hanoi
 • Huvudstad i söder Saigon.
 • Diem blir ledare i syd. Han är precis som Ho Chi Minh emot delningen.
 • 1959 börjar Kommunisterna frakta vapen längs Ho Chi Minh Leden, se karta sid 419.
 • FNL Nationella Befrielsefronten, en kommunistisk gerilla bildas i Sydvietnam
 • Sydvietnam skakas av diverse kuppförsök emot Diem, en ganska impopulär ledare.
 • 1963 Buddistprotester emot Diem.

 

Alltså bakomliggande faktorer:

 1. Frankrike lämnar Vietnam. En stark nationell vietnamesisk gerilla finns alltså i landet.
 2. Landet delas, Diem i syd anses av många vara väst-lakej. Minh i nord, ”böndernas vän”.
 3. Kupper och gerillakrigföring i Sydvietnam.

 

Utlösande:

 • Tonkinbukten, två amerikanska båtar sänks i juli 64.
 • LBJ får av kongressen mandat att skicka trupp till Vietnam.

 

Förlopp:

 

65:                 I mars inleder USA flygbombningar över Vietnam.

                      I juli skickar USA ytterliggare 50 000 man.

                     

66:                 Kriget trappas upp. Nu ca 400 000 amerikanska soldater.

 

67                  Protester i USA med massmöten blir vanligare.

 

68                  I januari inleder Nord sin Tet-offensiv, starka attacker mot Saigon.

                      I mars anfaller USA staden Hue.

                      Song My massakern utförs av USAs trupp.

                      I oktober inleds fredsförhandl i Paris, utan resultat.

                      LBJ genomför ett uppehåll i bombningarna av Nord.

                      Nu ca 500 000 am soldater i Vietnam.

                      Nixon väljs till President i nov.

 

69                  Bombningar av Kambodja inleds.

                     

70                  Fyra studenter skjuts av nationalgardet i en antikrigs demonstration.

                      Kongressen förbjuder intrång i Laos, Kambodja.

                      Senaten upphäver Tonkinresolutionen, det får inte skickas mer trupp till Vietnam.

 

71                  500 000 protesterar emot kriget i USA.

                      Nixon besöker Kina i febr.

                      Nixon meddelar att 100 000 soldater ska dras tillbaka från Vietnam

                      Annandag jul inleder USA kraftiga bombningar av Nordvietnam.

                      Det finns nu 150 000 am soldater i Vietnam.

 

72                  I mars invaderar Nordvietnam Sydvietnam

                      USA svarar med att bomba norr.

                      Norr gör sig redo att förhandla om fred.

 

73                  Fred i Paris 27/1.

                      USA drar sig ur kriget. Alla amerikanska soldater dras tillbaka i mars.

 

74                  Nordvietnam och Sydvietnam fortsätter kriga.

 

75                  Nordvietnam erövrar Saigon, Syd kapitulerar villkorslöst.

 

Video:

 Efter att ha sett dokumentären och läst igenom min text ovanför:

1. Vilka orsaker fanns det till kriget?

2. Varför gav sig USA in i Vietnam?

3. Varför förlorade USA kriget?