Hur såg man på andra människor på slutet av 1800-talet?

Nordisk Familjebok var dåtidens mest populära uppslagsverk, närmast att likna vid NE eller Wikipedia idag. Texterna och faktan i den ansågs vara neutrala och allmängiltiga. Om ni gått på Katedralskolan 1919 istället så hade ni säkert använt den till era skolarbeten. 

Vad skrev den då om andra människor? Ni ska få ett smakprov idag. Ni ska läsa texten som en berättelse, inte som en faktatext. Klicka här och ladda ner den.