Industriella revolutionen

Jag gick igenom vilka förutsättningar som behövdes för att den Industriella revolutionen skulle kunna påbörjas. Jag använde den här powerpointen.

Den finns inspelad på youtube också: