Totalitarism 

I ämnet historia har vi efter det andra världskriget intresserat oss mycket för de totalitära ideologier som härjade under 1900-talet. Vi tittade på definitionen av en totalitär stat och hur de skiljer sig från en vanlig auktoritär stat. Vi betonade hur alla aspekter av livet i en totalitär stat påverkas. Vi gick också igenom hur ideologin och idealstaten var viktig för att förstå drivkraften bakom den totalitära staten. 

IMG 0061

Bilden ovan är från väggmålningen som sitter över Historiska museet i Tirana i Albanien. Ett land som styrdes som Nordkorea under Kalla kriget. 

Hannah Arendt

Vi gick sen igenom Arendts idéer om den alienerade människan och den banala ondskan och hittade någon ledtråd till att förstå drivkraften bakom de totalitära staterna. 

Powerpointen kommer du åt genom att klicka här (länk).

Reagan och Gorbatjov

Dokumentären ni såg tar upp folkets perspektiv men missar helt det politiska spelet och de två ledarna för Sovjetunionen och USA under 1980-talet, Michail Gorbatjov och Ronald Reagan. 

Jag presenterade en ganska raffig powerpoint som ni kan ladda ner genom att klicka här.

Videoklipp 

Video om hur framgångsrikt det var att använda SDI (Star Wars) som förhandlingsargument. 

 

Reagan vid Berlinmuren

 

Reagan och Gorbatjov Trust but verify

 

Reagan håller tal i Moskva 

 

Reagan skämtar  

 

Murens fall och Kalla krigets slut.

Till lektionen på fredag så vill jag att ni har tittat på den här dokumentären.

 

Frågor till dokumentären:

 1. Varför tröttnade folket på Kommunismen?
 2. Vad hände i Gdansk i början på 80-talet?
 3. Gorbatjov tillträdde i Sovjet, vad var Glasnost och Perestrojka?
 4. Hur gick det till när Östeuropa öppnades upp? 
 5. Hur gick det till när Muren öppnades upp i november 1989? 
 6. Rumänien blev våldsammare, varför? 
 7. Hur gick det till när Sovjetunionen föll samman? 

 

 

Berlin fram till Muren.

Vi använde oss av den här powerpointen (Klicka här

Presentationen innehåller två videoklipp:

 

 Kennedys tal efter Muren rests

Analysera Kennedys tal:

Varför tror du att detta tal och dessa ord blev så väldigt betydelsefulla för Berlinborna och för Västvälrden under det Kalla kriget? 

Fundera över vad det är som gör att ett tal är bra innan du svarar. 

Bra dokumentär om Murens byggande.

 

Livet under Nazismen för de ohatade.

Jag delar in gruppen i tre lika stora delar. 

 1. Ska utgå ifrån https://en.wikipedia.org/wiki/National_Socialist_People%27s_Welfare och läsa på om vad NSV var och innebar. 
 2. Ska utgå ifrån https://en.wikipedia.org/wiki/Volksgemeinschaft och kunna lite mer om det. 
 3. Ska utgå ifrån https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_and_Soil och läsa på om den delen av staten.
 4. Ska utgå ifrån https://en.wikipedia.org/wiki/Hitler_Youth och läsa på om unga pojkar och flickor användes av regimen,
 5. Ska utgå ifrån https://en.wikipedia.org/wiki/German_Labour_Front och läsa på om arbetare

Ni läser på era delar intensivt under 35 min. Sen sätter ni er i grupper med en "expert" i varje som får 5 min att förklara för resten vad deras del handlade om. När de 25 minutrarna gått så markerar läraren det och nu återger den som hade område 1 det viktigaste från 2, de andra hjälper till, den som hade 2 återger 3, 3 återger 4, 4 återger 5 och 5 återger 1.