Era hemsidor

Klicka på den fetstilade rubriken för att nå hemsidan.

 1. Början på det kalla kriget. Händelser som ni ska titta på är Jalta- och Potsdamkonferensen, Churchills tal i Fulton, Det långa telegrammet, Polenfrågan 1946, Marshallplanen och Trumandokrinen.
  1. Ni ska beskriva kort hur det kalla kriget började, de händelser som listas ovan ska räcka.
  2. Visa på vad sätt det var Sovjetunionens respektive USAs fel att kalla kriget började.
  3. Utvecklingen av atombomben. Från Hiroshima till vätebomberna.
  4. Vem börjar terrorbalansen?
 2. Maos Kina.
  1. Berätta om hur Mao kom till makten och varför kommunisterna vinner inbördeskriget.
  2. Vilka konsekvenser får det för det kalla kriget att världens folkrikaste nation har blivit kommunistisk?
  3. Varför påbörjas Det stora språnget och Kulturrevolutionen.
 3. Koreakriget. Orsaker och konsekvenser. De stora händelserna i kriget.
  1. Varför blir det inte ett kärnvapenkrig eller ett krig mellan sovjetiska och amerikanska trupper?
  2. Vilken roll spelade Kina i kriget?
  3. Konflikten idag.
 4. Staliniseringen av Östeuropa och fokus på Ungernrevolten 1956.
  1. Hur gick det till när kommunisterna tog makten i öst?
  2. Vilka konsekvenser fick det för folket i dessa länder?
  3. Berätta om händelseförloppet under Ungernrevolten.
  4. Vilka konsekvenser för det kalla kriget fick revolten?
 5. Berlinmurens historia
  1. Varför delades Tyskland?
  2. Berätta om Berlinblockaden 
  3. Berätta om Upproret 1953
  4. Berätta om varför Muren byggdes
 6. Kubakrisen och Latinamerika.
  1. Berätta om Castro och hans kupp, om Grisbukten 61 och om hur nära världen var ett kärnvapenkrig under krisen 62.
  2. Hur löstes spänningarna?
  3. Hur agerar USA i resten av Latinamerika? Vad gör Sovjetunionen i Latinamerika?
 7. Vietnamkriget. Hur utvecklades kriget för USAs del?
  1. Berätta om de större händelserna under kriget.
  2. Vad hände hemma i USA under kriget?
  3. Vietnamrörelsen i Sverige – vad var det? Medias roll i protesterna.
 8. Murens fall.
  1. Vem var Reagan och Gorbatjov?
  2. Varför genomförde Gorbatjov sina reformer? 
  3. Vad hände under 1989? Varför föll muren i Berlin detta år?
  4. Hur gick det till när Polen, Rumänien och Ungern blev fria?
  5. Hur gick det till när Sovjetunionen föll samman? 

 

Hur gör man en hemsida i Google Sites?

Börja med att gå till Sites. Du kommer dit om du klickar här.

Om du inte lyckas skapa en ny site så finns det hjälp att få av Gåggel genom att klicka här.

Välj nya Sites som bilden nedan visar:

 skapa sites rätt

Du ska nu ha fått upp en sida som ser ut så här:

hela sidan

 1. Ge Siten ett klatschigt namn.
 2. Titel på just den här sidan. Första sidan ska ha en titel som sammanfattar arbetet/sidan
 3. Här kan du lägga textrutor, bilder, videor osv.
 4. Här lägger du en bild eller en video.
 5. Här styr du vad du vill lägga till eller om du vill ändra design på hela sidan.
 6. Här styr du layouten på just den delen av sidan. Om du vill ha en bakgrundsbild t ex så ändrar du det här.

Lägga till en sida gör du så här:

lägga till sida

Ett smart sätt att få struktur på sidan är att använda de färdiga layoutmallarna som du hittar så här:

skapa sidan

 1. Infoga. Här hittar du vad du kan lägga in på sidan.
 2. Här hittar du layoutmallarna. Använd dem så du får struktur på sidan. En rörig hemsida är blahablaha. 
 3. Testa dig fram och använd lite olika saker från menyn här
 4. och här.

Så nu kan du göra en hemsida :-) 

 

Grupparbete, det kalla kriget. 

Kalla kriget Redovisningar Hi 1

Ni ska arbeta i grupper om 3-4. Ni får själva välja grupper den här gången.

Ni ska göra en hemsida om ert område. Var kreativa i er lösning och använd de möjligheter som hemsidan ger, länka till videor och annat, använd kartor och bilder. 

Er hemsida bör inte innehålla för mycket text, försök att hålla er till det väsentliga. Jag tänker mig att sidan har 4-5 delsidor. En liten demosida finns här (länk). 

 

Arbetsområdena:

 1. Början på det kalla kriget. Händelser som ni ska titta på är Jalta- och Potsdamkonferensen, Churchills tal i Fulton, Det långa telegrammet, Polenfrågan 1946, Marshallplanen och Trumandokrinen.
  1. Ni ska beskriva kort hur det kalla kriget började, de händelser som listas ovan ska räcka.
  2. Visa på vad sätt det var Sovjetunionens respektive USAs fel att kalla kriget började.
  3. Utvecklingen av atombomben. Från Hiroshima till vätebomberna.
  4. Vem börjar terrorbalansen?
 2. Maos Kina.
  1. Berätta om hur Mao kom till makten och varför kommunisterna vinner inbördeskriget.
  2. Vilka konsekvenser får det för det kalla kriget att världens folkrikaste nation har blivit kommunistisk?
  3. Varför påbörjas Det stora språnget och Kulturrevolutionen.
 3. Koreakriget. Orsaker och konsekvenser. De stora händelserna i kriget.
  1. Varför blir det inte ett kärnvapenkrig eller ett krig mellan sovjetiska och amerikanska trupper?
  2. Vilken roll spelade Kina i kriget?
  3. Konflikten idag.
 4. Staliniseringen av Östeuropa och fokus på Ungernrevolten 1956.
  1. Hur gick det till när kommunisterna tog makten i öst?
  2. Vilka konsekvenser fick det för folket i dessa länder?
  3. Berätta om händelseförloppet under Ungernrevolten.
  4. Vilka konsekvenser för det kalla kriget fick revolten?
 5. Berlinmurens historia. 
  1. Varför delades Tyskland?
  2. Berätta om Berlinblockaden 
  3. Berätta om Upproret 1953
  4. Berätta om varför Muren byggdes
 6. Kubakrisen och Latinamerika.
  1. Berätta om Castro och hans kupp, om Grisbukten 61 och om hur nära världen var ett kärnvapenkrig under krisen 62.
  2. Hur löstes spänningarna?
  3. Hur agerar USA i resten av Latinamerika? Vad gör Sovjetunionen i Latinamerika?
 7. Vietnamkriget. Hur utvecklades kriget för USAs del?
  1. Berätta om de större händelserna under kriget.
  2. Vad hände hemma i USA under kriget?
  3. Vietnamrörelsen i Sverige – vad var det? Medias roll i protesterna.
 8. Murens fall.
  1. Vem var Reagan och Gorbatjov?
  2. Varför genomförde Gorbatjov sina reformer? 
  3. Vad hände under 1989? Varför föll muren i Berlin detta år?
  4. Hur gick det till när Polen, Rumänien och Ungern blev fria?
  5. Hur gick det till när Sovjetunionen föll samman? 

Jag använder mig av denna betygsmatris:

  E D C B A
Vilken typ av fakta använder ni? Fakta är dåligt utvald. Ni har enkla obearbetade fakta. Ni har några faktafel.   Ni använder relevant fakta. Ni har bearbetat fakta och satt den i ett sammanhang. Ni har inga egentliga faktafel.   Ni har relevant och klart utvald fakta. All fakta används för att komma fram till en analytisk slutsats.
Hur presenterar ni fakta? Ni läser fakta från ett papper. Ni rabblar fakta. Det är dåligt sammanhang mellan ljuskanon och presentation   Ni är fria från manus. Ni sätter er fakta i ett sammanhang och det går att följa hur ni tänkt när man sitter som publik. Det finns alltså en röd tråd, men den försvinner i bland. Det finns ett sammanhang mellan ljuskanon och presentation.   Ni talar fritt från manus med hjälp av stödord. Er presentation har en klar röd tråd och det är ett absolut samband mellan ljuskanon och det som sägs.
Hur analyserar ni fakta? Ni säger fakta men saknar jämförelse eller ifrågasättande. Ni har i stort sett lyft fakta från en källa till ert papper.   Ni visar på att det finns skillnader, likheter och eller sammanhang. Men det är jag som lyssnare som får dra slutsatserna av detta. Ni har satt fakta i ett sammanhang.   Ni analyserar era påståenden och drar analytiska slutsatser åt publiken. Med hjälp av jämförelser, ifrågasättande och faktakontroller så framförs era slutsatser klart och tydligt.