Examination Utländska statsskick

Jag vill att ni skriver texten i Google Classroom så jag kan ha lite koll på närvaro och annat. 

s17cdSH3 classroom

Logga in där och skapa ett dokument som du börjar svara i när lektionen börjar.

Inlämning gör vi i Classroom också för enkelhetens skull.

Uppgiften:

  • Utgå ifrån Sverige och vårt statsskick.
  • Genomför tre förändringar av statsskicket som enligt dig skulle göra Sverige mer demokratiskt.
  • Du ska använda dig av de begrepp som vi har använt under lektionerna.
  • Visa tydligt hur du förändrar det svenska statsskicket och beskriv noggrannt de förändringar du gör.
  • Motivera tydligt hur dessa förändringar bidrar till ett mer demokratiskt Sverige än idag. 

Lämna in uppgiften senast kl 2359 i kväll. Lämna in den i Classroom där du också skriver den. 

USA väljer president.

Partierna utser en kandidat

USA har ett annorlunda system jämfört med vårt. I USA är partierna väldigt lösa och oviktiga organisationer. Trump har t ex aldrig varit aktiv i republikanska partiet, eller ens medlem, Bernie Sanders har suttit i Senaten som oberoende och är inte heller aktiv i det demokratiska partiet. Partierna är mer att se som organisationer för att anordna val än politiska partier som sysslar med opinionsbildning och representerar folket som i Europa. 

Inför varje val så väljer ett antal människor att ställa upp som kandidat för ett parti i ett val. Dessa kandidater tävlar mot varandra och den som får mest stöd blir partiets kandidat. 

Denna process görs i Primaries och Caucuses. Det förklaras i videon här:

 

 

 

Statsskick i andra länder

Statsskick betyder helt enkelt hur ett lands styrs. Sverige har ju valt att ha en Riksdag och en Knug med USA har valt att ha Högsta Domstol och en Kongress t ex. Hur dessa olika statsskick är uppbyggda har vi ägnat några lektioner åt. Varje statsskick består av ett antal "klossar", ett antal begrepp, som vi gått igenom och förklarat. 

Titta på videon