Sverige i början på 1900-talet.

Vi tittade innan lovet på argumentationen kring kvinnlig rösträtt och ska nu fortsätta med den politiska historien i början av 1900-talet. 

Unionsupplösningen 1905

Vi blev av med Norge 1905. Den här powerpointen berättar lite om det.

Ni arbetade också med en text, som du laddar ner genom att klicka här.