Borgarna i städerna

Krigen har inneburit att handeln på Östersjön och ner på kontinenten har försvårats. Ni vill ha fred nu. Ni vill att regenten ska satsa på att reformera ekonomin och satsa på bergsbruk, skogsbruk och annan begynnande industri. Vapenindustrin är viktig också. Textilier är en annan vara som det finns pengar att tjäna i. Adeln är egentligen er största fiende. De sitter på stora gods och rikedomar och de pengarna skulle ni vilja ha för att kunna investera i tillverkning av varor som ni kan sälja. Adeln är också alltid sugen på att försöka beskatta er i städerna och få inflytande över handeln. Bönderna vill ni ska vara lugna och snälla så ni kan utnyttja dem som arbetskraft och sälja varor till dem. Är bönderna för fattiga så handlar de inte av er. Ni behöver kungamaktens skydd mot adeln. Ingen annan kan garantera att adeln inte snor åt sig era handelsprivilegium. Prästerskapet har ni ingen egentlig uppfattning om.

Ni måste bevaka så att adeln inte får för stort inflytande över Riket. Ni vill ha en regent som stärker ekonomin, arbetar för fred och står emot adeln samtidigt som bönder hålls på plats i samhället.

TEXTEN SOM PDF.