Ungern 1956

Jag berättade om hur Ungern ockuperades av Sovjetunionen efter kriget. Under kriget hade Ungern slagits på Nazitysklands sida och ungerska nazister hade gjort sig skyldiga till fruktansvärda övergrepp mot judar och andra på Budapests gator. När kommunisterna ska ta makten så börjar de med att kräva en plats i regeringen trots att de inte är i politisk position att göra så. Småbrukarpartiet hade fått 57% av rösterna i valet 1945, Kommunisterna 15%. 

Kommunisterna krävde ändå plats i regeringen och tog hand om Inrikesminister-posten, och därmed ansvaret för att straffa de som begått krigsförbrytelser. Under åren 1945-1947 så rensar de ut politiska motståndare och underminerar regeringen. 1949 har de till sist tagit makten och under Rakosi så inleds en period av stalinistisk terror emot civilbefolkningen. Hundratusentals dör, folket svälter. 

1953 dör Stalin och en period av upptining inleds. I Ungern blir det Imre Nagy som tar över och han reformerar ekonomin och avslutar terrorn emot befolkningen. 

1955 har han gått frö långt tycker Moskva och han avsätts och makten i Ungern går till Stalinisterna igen. Folket är i upplösning över detta. Ska de behöva genomleva en period till av stalinistisk terror? 

1956 håller Chrusjtjov (ny ledare i Sovjet efter Stalin) ett tal i vilket han fördömer Stalins terror och säger att kommunismen måste ha olika vägar. Han lättar på terrorn helt enkelt och gör det därmed svårt för Stalinisterna i Ungern att fortsätta styra. Folket i Ungern börjar vilja ha tillbaka Nagy och de reformer han genomförde. 

I oktober 1956 demonstrerar studenter i Budapest och kräver att Nagy och reformerna ska komma tillbaka. Först går kommunisterna med på det och Nagy får bilda en ny regering. I den regeringen så bjuder han in andra partier än kommunisterna. Det ser ut som om Ungern ska lyckas lämna Östblocket. 

Men den 30 oktober så stormar demonstranter kommunisternas högkvarter i Budapest och bränner porträtt av Stalin, böcker av Lenin och slår ihjäl några från den hemliga polisen. Moskva och Chrusjtjov börjar bli rädda att de tappat greppet om Ungern. De ångrar sig och bestämmer sig för att Nagy ska avsättas och Ungern ska återföras till Öst. 

Den 4 november så rullar sovjetiska tanks in på Budapests gator och våldsamma strider rasar i flera dagar. I december är upproret nedslaget och Ungern återförs till Östblocket. 

 

 

Berlinmuren

Tyskland 1945 var en besegrad och sönderbombad nation. Ni gjorde en övning för några lektioner sedan där ni tittade på bilder och läste om hur ockupationen av Tyskland gick till. Städerna var sönderbombade och civilbefolkningen var utsatt för fruktansvärda övergrepp och ett lika fruktansvärt lidande under krigets slutfas och ockupationens början. Civilbefolkningen lider alltid i krig. Kvinnor utsätts för sexuella övergrepp i en skala som vi inte sett tidigare. Stölder och plundring sker också dagligen.

Berlinblockaden 1948-1949

Tyskland och Berlin delas in i ockupationszoner. USA, Frankrike, Storbritannien och Sovjetunionen får varsin bit av landet. Berlin delas in likadant. 

400px Germany occupation zones with border

Berlin 45

Läs om Berlinblockaden kort

Berlinupproret 1953. 

1953 så sänker kommunisterna i Östberlin lönerna för arbetarna och det blir droppen för folket. Tiotusentals berlinare går ut på gatorna och gör uppror. Det är först när sovjetiska stridsvagnar sätts in mot dem som upproret slutar. Kommunistregimen i Öst blir rädda för sin egen befolkning och terrorn börjar på riktigt. 

Berlinmuren 1961.

Titta på dokumentären.

Länk till Powerpoint Berlin.

Frågor:

1. Varför, i egna ord, tror du att Östtysklands regeringen valde att bygga Muren? Vilka alternativ hade de, enligt dig?

2. I dokumentären så berättar befolkningen hur de upplevde byggandet av muren. Ge tre exempel på olika privatpersoners reaktioner.

3. Redogör för följande:

a) Varför isolerade Sovjetunionen Berlin 1948? Hur löste de allierade situationen utan direkt krig om Berlin?

b) Varför bröt upproret mot kommunisterna ut 1953 i Berlin?

c)  Varför stoppade inte Västmakterna Berlinmurens byggande? 

 

 

Kubakrisen 1962

Under 13 dagar i oktober 1962 stod världen på randen till ett kärnvapenkrig. Det hela började med att amerikanskt spaningsflyg över Kuba fotograferade avfyrningsramper för sovjetiska kärnvapenmissiler. Från Kuba tar det bara några minuter för en missil att nå stora delar av USA och med kärnvapen på Kuba hade Sovjetunionen kunnat slå ut stora delar av den amerikanska kärnvapenarsenalen innan USA hunnit reagera. Terrorbalansen vilade helt och hållet på tanken att: USA vet att Sovjet kan förinta hela USA och västvärlden med kärnvapen. Sovjet vet att USA kan förinta stora delar av Sovjetunionen och den kommunistiska världen med kärnvapen. Båda vet att den andre kommer hinna få i väg sina raketer innan den som anfaller först lyckas slå ut dem. Alltså vet båda att ett anfall med kärnvapen är samma som självmord. 
Med missiler på Kuba så har Sovjet ett tu tre övertaget. Med missiler på Kuba kan de slå ut hela den amerikanska kärnvapenarsenalen innan de amerikanska raketerna hunnit lyfta med siktet inställt på Sovjet.  

Det är en livsfarlig situation för USA. 

Kennedys presidentbibliotek har samlat dokument och annat på en hemsida. Den ska ni använda er av idag.Klicka på länken: https://microsites.jfklibrary.org/cmc/ 

Frågor (Ni hittar dem i Classroom idag) 

 

Filmer om Kubakrisen (Extramaterial som inte är obligatoriskt utan för den intresserade)

Stanley Kubricks underbara Dr Strangelove driver hejdlöst med terrorbalansen och supermakternas oförmåga att samtala istället för att hota varandra med förintelse.

Kevin Costners Thirteen Days är en ganska bra dramatisering av Kubakrisen. 

Delen i dokumentärserien som jag länkar till ibland kan du se här: 

 

 

Vietnamkriget.

Den smarte gör så här; gå ner till dokumentären längre ner på sidan och börja titta på videon. Ha samtidigt min text tillgänglig och följ med i min text samtidigt som ni lyssnar på dokumentären. Namn och sådant blir lättare att uppfatta då. 

Bakgrund:

 

 • Koloni under Frankrike: Vietnam, Laos och Kambodja.
 • 1945 utropar kommunisten Ho Chi Minh et självständigt Vietnam.
 • Vietnameserna vinner ett avgörande slag emot fransmännen vid Dien Bien Phu 1954.
 • Fredsförhandlingar inleds i Geneve, man ”löser” konflikten genom att dela landet längs 17:e breddgraden. Nordvietnam blir kommunistiskt, Sydvietnam blir västinfluerat.
 • Huvudstad i norr Hanoi
 • Huvudstad i söder Saigon.
 • Diem blir ledare i syd. Han är precis som Ho Chi Minh emot delningen.
 • 1959 börjar Kommunisterna frakta vapen längs Ho Chi Minh Leden, se karta sid 419.
 • FNL Nationella Befrielsefronten, en kommunistisk gerilla bildas i Sydvietnam
 • Sydvietnam skakas av diverse kuppförsök emot Diem, en ganska impopulär ledare.
 • 1963 Buddistprotester emot Diem.

 

Alltså bakomliggande faktorer:

 1. Frankrike lämnar Vietnam. En stark nationell vietnamesisk gerilla finns alltså i landet.
 2. Landet delas, Diem i syd anses av många vara väst-lakej. Minh i nord, ”böndernas vän”.
 3. Kupper och gerillakrigföring i Sydvietnam.

 

Utlösande:

 • Tonkinbukten, två amerikanska båtar sänks i juli 64.
 • LBJ får av kongressen mandat att skicka trupp till Vietnam.

 

Förlopp:

 

65:                 I mars inleder USA flygbombningar över Vietnam.

                      I juli skickar USA ytterliggare 50 000 man.

                     

66:                 Kriget trappas upp. Nu ca 400 000 amerikanska soldater.

 

67                  Protester i USA med massmöten blir vanligare.

 

68                  I januari inleder Nord sin Tet-offensiv, starka attacker mot Saigon.

                      I mars anfaller USA staden Hue.

                      Song My massakern utförs av USAs trupp.

                      I oktober inleds fredsförhandl i Paris, utan resultat.

                      LBJ genomför ett uppehåll i bombningarna av Nord.

                      Nu ca 500 000 am soldater i Vietnam.

                      Nixon väljs till President i nov.

 

69                  Bombningar av Kambodja inleds.

                     

70                  Fyra studenter skjuts av nationalgardet i en antikrigs demonstration.

                      Kongressen förbjuder intrång i Laos, Kambodja.

                      Senaten upphäver Tonkinresolutionen, det får inte skickas mer trupp till Vietnam.

 

71                  500 000 protesterar emot kriget i USA.

                      Nixon besöker Kina i febr.

                      Nixon meddelar att 100 000 soldater ska dras tillbaka från Vietnam

                      Annandag jul inleder USA kraftiga bombningar av Nordvietnam.

                      Det finns nu 150 000 am soldater i Vietnam.

 

72                  I mars invaderar Nordvietnam Sydvietnam

                      USA svarar med att bomba norr.

                      Norr gör sig redo att förhandla om fred.

 

73                  Fred i Paris 27/1.

                      USA drar sig ur kriget. Alla amerikanska soldater dras tillbaka i mars.

 

74                  Nordvietnam och Sydvietnam fortsätter kriga.

 

75                  Nordvietnam erövrar Saigon, Syd kapitulerar villkorslöst.

 

Video:

 Efter att ha sett dokumentären och läst igenom min text ovanför:

1. Vilka orsaker fanns det till kriget?

2. Varför gav sig USA in i Vietnam?

3. Varför förlorade USA kriget? 

 

Slutet på Kalla kriget 

Videogenomgångar: 

Följ videornas ordning. 

Början på slutet:

 

Frågor till dessa två videor

Vilka löften till sovjetmedborgaren ger nationalsången? 

Gorbatjovs Sovjet

 

Frågor till dessa två videor:

Varför genomförde Gorbatjov sina reformer? 

Vad betyder Glastnost och Perestrojka?

Varför blev nationalismen ett hot emot Gorbatjov och Sovjetunionen? 

Varför var Genevemötet en succé?

Varför blev USA och Sovjet osams i Reykjavik?

Från fiender till vänner:

 

 

Frågor till dessa tre videor:

Hur kan man märka att det Kalla kriget är på väg att ta slut i de här videorna? 

Slutet:

Fråga till Reagans Moskvatal:

Hur uppträder Reagan emot det sovjetiska folket i talet tycker du? 

Är det en stöddig vinnare vi ser i talet? 

 

 Frågor:

De två länder som började nedmonteringen av Östblocket i Europa var Polen och ? 

Vad hette den ryske politker som tog över efter Gorbatjov?