Kalla krigets slut - folkets synvinkel.

Dokumentärserien Folkets Århundrade 

Tyvärr hittar jag inte versionen med svensk berättarröst på nätet. Jag tycker den här videon är suverän på att visa vad det var med kommunismen som folket var så trötta på. Den visar på hur folket till sist fick nog och reste sig emot makten. De hade aldrig kunnat göra detta utan Gorbatjovs ändrade syn på länderna i Östblocket. Han hade i sin tur inte ändrat uppfattning om det inte vore så att Reagan hade satsat stenhårt på att först upprusta och sen förhandla med Sovjetunionen. Sen den som lite av en repetition av det vi jobbade med förra veckan också. 

 

Frågor till dokumentären:

  1. Varför tröttnade folket på Kommunismen?
  2. Vad hände i Gdansk i Polen i början på 80-talet?
  3. Gorbatjov tillträdde i Sovjet, vad var Glasnost och Perestrojka?
  4. Hur gick det till när Östeuropa öppnades upp? 
  5. Hur gick det till när Muren öppnades upp i november 1989? 
  6. Rumänien blev våldsammare, varför? 
  7. Hur gick det till när Sovjetunionen föll samman? 

 

 

Sammanfattning Kalla kriget.

Vi har studerat perioden efter andra världskriget som kallas Kalla kriget. Precis som alla perioder i historia så är det uppe till debatt var perioden börjar och var den slutar. Dessa milstolpar, början och slutet, är alltid intressant. I början av en period så hittar vi det som skiljer den här perioden från den tidigare. Vi kan ställa oss frågor som varför den började, vad och vem som började, vad som utgör det nya? I historia har vi alltid en massa exempel och detaljer, händelser, som vi använder för att visa på svaren på de frågorna jag ställde i meningen innan. Vi har tittat på en massa händelser som har med början att göra. 

En historisk period har tre faser.

Kalla kriget - precis som alla andra historiska perioder - har tre faser: 

1) Början. Vad är det som är nytt? Vad skapade det nya? Vem drev fram förändringen? Vad skapade förändringen? 

2) Själva perioden. Nu när perioden börjat, hur artade den sig, hur såg den ut, vilka händelser var typiska för den här perioden, hur upplevdes den av sin samtid, vad kan vi lära oss idag av perioden? Vi tittar på typiska händelser för perioden och kan använda dem som exempel när någon frågar oss om den här perioden. Om jag t ex frågar dig om vad som var typiskt för Stenåldern så berättar du för mig att folk var vandrare och jägare. 

3) Slutet av perioden. Vad är det som gör att perioden slutar? Vilka krafter, händelser och beslut är det som avslutar perioden? Också här studerar vi exempel för att kunna besvara frågor som ; varför slutade perioden, vem vann, vems fel var det att det slutade? 

Ni är nu i slutet av kursen Historia 1 och då ska pusselbitarna falla på plats lite mer av sig själv. Om du tänker efter så är det precis så här vi har studerat alla perioder i kursen, eller hur? Nu ska du själv reda ut detta, du är redo för det nu. Examinationen på fredag kommer att testa detta. Nästa uppgift kommer också att göra det. 

 En tidslinje och översikt över Kalla kriget.

Onsdag 18 mars

I historia ska ni idag arbeta med Kalla krigets början del 1 och del 2. Det ligger frågor inlagda i uppgiften, de ska du besvara i ett dokument som du ska lämna in på Vklass. Idag kommer det ligga en inlämningsmapp på Vklass som du lägger ditt dokument i efter lektionens slut. Har du inte lämnat in så har du inte deltagit i dagens lektion och får frånvaro. Jag kommer inte betygsätta det ni lämnar in. Hinner ni inte alla frågor lämnar ni in det ni gjort. 

Om (eller kanske rättare sagt när) Vklass inte fungerar så använder vi Google Classroom

S19Dhi classroom

Google classroom är ett jättebra ställe att fråga mig på, så slipper vi belasta Vklass i onödan. Logga in där direkt så jag ser att det funkar. Sprid gärna detta till klasskompisarna . 

På fredag är det utvecklingsamtal som sker enligt din mentors instruktioner.

Jag kommer under tiden att titta på lite olika digitala lösningar och kommer att försöka hitta bra lösningar för närvarokoll och inlämning, diskussioner och annat.