Hur såg man på andra människor på slutet av 1800-talet?

Nordisk Familjebok var dåtidens mest populära uppslagsverk, närmast att likna vid NE eller Wikipedia idag. Texterna och faktan i den ansågs vara neutrala och allmängiltiga. Om ni gått på Katedralskolan 1919 istället så hade ni säkert använt den till era skolarbeten. 

Vad skrev den då om andra människor? Ni ska få ett smakprov idag. Ni ska läsa texten som en berättelse, inte som en faktatext. Klicka här och ladda ner den.

En liten källövning om barnarbete i industrialismens England.

Klicka här för att ladda hem övningen

Kolonialismen och Imperialismen

"Upptäckten" av Amerika

Vi ska börja med att titta på hur det gick till när Sydamerika koloniserades av Spanien. 

Jag utgick ifrån den här powerpointen

Videoklippen från Powerpointen:

En vy över hur huvudstaden kan ha sett ut och hur barabariskt aztekerna framställdes av spanjorerna

 

Hur det första mötet kan ha sett ut

 

En video om Inka

 

 

Imperialismen

Vi tittade på ett avsnitt av Empire - How Britain made the modern world 

 

Jag sammanfattade videon med hjälp av den här powerpointen.  

Industriella revolutionen

Jag gick igenom vilka förutsättningar som behövdes för att den Industriella revolutionen skulle kunna påbörjas. Jag använde den här powerpointen.

Den finns inspelad på youtube också: