Guide till FN-rollspelet.

 

OM DU ÄR I PASS 1 I UTSKOTTET

DU BÖRJAR I DITT UTSKOTT

Måndagen 30 november

SEN GÅR DU TILL GA 2 KOLONIALA OFÖRÄTTER

På eftermiddagen tisdagen den 1 december  

OM DU ÄR I PASS 2 I UTSKOTTET DU BÖRJAR I GA 1 PANDEMIHANTERING Måndagen den 30 november börjar du i Generalförsamlingen

SEN GÅR DU TILL DITT UTSKOTT 

OBS På morgonen den 2 december börjar ditt utskott. 

 

Vilka papper ska du ha lämnat in? 

Du representerar ditt land. Du är alltså en delegat från ett land och du sitter i FN. Om ditt land ska kunna förhandla med andra länder så måste de kunna ta reda på vad ditt land tycker i den fråga som ska behandlas.  

ETT POLICY PAPER PER FRÅGA. Ni som land tycker ju en sak om det utskott du ska sitta i. Om en av er sitter pass 1 för UNEP och den andra i pass 2 för UNEP använder alltså samma Policy Paper. 

ETT POLICY PAPER PER GENERALFÖRSAMLING. 

LÄNK TILL POLICY PAPERS FRÅN 2019 SOM EXEMPEL.