Frågor och svar inför provet.

Jag fick dessa frågor och tänker att det är fler som undrar. Mitt svar kommer under frågan.

Är det säkerhetsrådet som beslutar om det är ett krig? Isåfall, kan de permanenta medlemmarna lägga VETO och att det därav inte definieras som ett krig?

Det är säkerhetsrådet som beslutar om FN ska sätta in åtgärder emot en stat. Det kan vara ekonomiska sanktioner och FN-soldater. Om någon av de fem permanenta medlemmarna röstar nej till en insats så stoppas den, då har de använt sig av sin vetorätt. 
Generalförsamlingen kan bara uppmana en part i en konflikt att göra något och på sätt skapa opinion kring en fråga. Generalförsamlingen kan också ge Säkerhetsrådet i uppdrag att utreda och fatta beslut om något. Ibland kan det räcka, men det är Säkerhetsrådet som har sista ordet.


- Om FN har sagt att det är ett krig, vad gör FN då?

Det är Säkerhetsrådet som bestämmer om verkliga insatser ska göras, se svaret ovan.


- Om man ska reda ut varför någon har startat ett krig/hur man ska lösa det, vilken "metod" ska man använda? Alltså antingen hur beslut fattas (rationellt etc), hur beslutsfattare tänker (andra stater luras osv), orsaker till krig (t.ex. individnivå) eller systemteorier (ex. realismen)?

En omfattande analys använder alla verktygen för att mejsla fram en orsak / lösning. Om du tar en konflikt och betraktar den med Realismens glasögon så ser du vissa saker som du missat annars, det samma gäller om du använder Konstruktivistens glasögon. De tankar vi gick igenom och teorier om t ex rationellt tänkande eller Vested interests är ju delar av hur systemteorierna tänker och fungerar. Realismen använder sig mest av Rationellt tänkande men kan ju också förklaras av psykologisk perception. Om vi ska ha reda på orsaker till en konflikt så är det bra om vi har olika perspektiv och får fram flera orsaker. 

Liten länksamling inför FN-rollspelet

FN-rollspelet hemsida

Landguiden.se för landkartläggning